הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לוקח הרבה זמן" לאנגלית

חפש את לוקח הרבה זמן ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
take a long time
take long
take so long
takes a long time
taking so long
taking forever
take very long
takes a lot of time
take much
taking a long time
takes so long
takes long

הצעות

זה בטח לוקח הרבה זמן לברוח עד אוסטרליה, נכון?
It must take a long time to run till Australia, right?
אנשים שואלים אותי "זה בטח לוקח הרבה זמן להגיע לשם"
People have asked me, "It must take a long time to get there?"
לא לוקח הרבה זמן בעבודה במצבי קרב לפני שאתה מתחיל
It doesn't take long working in combat situations Before you start paying
וזה לא לוקח הרבה זמן כדי לגלות מי אמר הקובנים.
And it doesn't take long to find out who told the Cubans.
זה לא לוקח הרבה זמן עד הרעים יקבלו אותו.
It does not take long until the bad guys get him.
זה הולך לוקח הרבה זמן, אבל אני ארוויח את החופש שלי.
It is going to take a long time, but I will earn my freedom.
זה לא לוקח הרבה זמן כשעובדים עם עכבישים להתחיל לשים לב עד כמה הקורים חיוניים לכמעט כל היבט של חייהם.
It doesn't take long from working with spiders to start noticing how essential silk is to just about every aspect of their life.
כרוצח סידרתי לחברה האלה לוקח הרבה זמן, לתכנן מי יהיה הקורבן הראשון שלהם והסיבה שהוא בחר את היום.
These guys take a long time to plan their first victim, and he picked today for a reason.
אבל בתחום שלנו, אדם לא לוקח הרבה זמן לדעת מי הוא עושה ולא אוהב.
But in our kind of business, a person doesn't take long to know who he does and doesn't like.
וזוהי האישה שרוצה שאבוא ביום שבת בבוקר כשיש לי הרבה מה לעשות, אבל זה לא לוקח הרבה זמן כי אשמה קובנית שוקלת הרבה.
And this is the woman that wants me to come on a Saturday morning when I have a lot to do, but it doesn't take long because Cuban guilt is a weighty thing.
חוץ מהעובדה שתכנון חתונה לוקח הרבה זמן
Except for the fact that wedding planning takes so much time.
לוקח הרבה זמן לצאת מהחנייה הזאת.
It certainly is taking a long time getting out of this parking lot.
לידיים קטנות לוקח הרבה זמן לטייח משהו.
This is the little hand that took so long to plaster anything.
אנשים מזרזים אותי, כאילו לי לוקח הרבה זמן
People rushing me like I'm taking a long time.
הומי, מה לוקח הרבה זמן?
Homie, what's taking so long?
לפעמים לוקח הרבה זמן לגלות את זה
Sometimes takes quite a spell to find out.
לגוף שלך לוקח הרבה זמן להרפות מזה.
Takes a long time for your body to let go of that.
הסיפורים על אנשינו מאוד עתיקים לפעמים לוקח הרבה זמן לספר.
The stories of our people are very old and sometimes they take days to tell.
זה מאוד מתסכל וזה לוקח הרבה זמן.
It's very frustrating when it takes a long time.
זה לוקח הרבה זמן לתת לעצמך להחלים.
It takes a long time to let yourself heal.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 154. מדויק: 154. זמן שחלף: 204 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo