הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לחבר" לאנגלית

חפש את לחבר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
friend
connect
plug
put
hook
boy
attach
pal
mate
bring
add
wire
link
piece together
compose
join

הצעות

אני דואגת לחבר שלי שעוזב את הניסוי.
I'm worried about my friend dropping out of the trial.
חשבתי מציג בפניך לחבר שלי כאן!
I was thinking of introducing you to my friend here!
בחר באפשרות זו כדי שתוכנית השירות לחיבור WiFi תנסה לחבר פרופיל זה לרשת זמינה באמצעות אחד משני הפסים.
Select this to the have WiFi connection utility attempt to connect this profile to an available network with either of the two bands.
כעת באפשרותך לחבר את Outlook לרשתות החברתיות המקוונות שלך
You can now connect Outlook to your online social networks
באפשרותך לחבר את OMPM למסוף הניהול של Dell ליצירת תצוגה יחידה של סביבת ההדפסה.
You can plug OMPM into the Dell Management Console to create a single view of the printer environment.
עם תקשורת Bluetooth אופציונלית, באפשרותך לחבר מספר מכשירים אלקטרוניים ואביזרים למחשב הנייד במהירות, ללא אי-הנוחות שיוצרים הכבלים.
With optional Bluetooth?, you can connect a number of electronics and accessories to your notebook quickly and without the hassle of cords or cables.
Bluetooth 2.0 כדי לחבר באופן אלחוטי מקלדות, מצלמות, טלפונים, עכברים ועוד.
Bluetooth 2.0 to wirelessly connect keyboards, cameras, phones, mice and more.
עשה שימוש במתגי Ethernet כדי לחבר עד 32 שרתים פיזיים לסביבות שעברו וירטואליזציה ואיחוד אמצעי האחסון.
Use Ethernet switches to connect up to 32 physical servers for virtualized environments and storage consolidation.
הפיתרון הזה יכול לחבר אותם לאינטרנט באופן חסכוני.
This solution can connect them to the Internet in a frugal way.
היא ביקשה מאדווין לחבר אותה לרשת.
She asked Edwin if he would connect her to a network.
סליחה שהרבצתי לחבר שלך עם הנעל.
I'm sorry I hit your friend with a shoe.
לחבר טוב מאוד שלי יש בעיית הימורים.
Well, a very good friend of mine has a gambling problem.
לכן קראת לחבר שלך, ריצ"ר.
So, what, you called your friend, Reacher?
למה אתה לא קורא לחבר שעובד באופרה.
Why do not you call that friend who works in Opera.
קרא לחבר שלך מאחור וחזור לעבודה.
Get your friend in the back, and go to work.
אין גישה לחבר זה לאחר שהאובייקט FreeformBuilder הומר לצורה.
This member cannot be accessed after the FreeformBuilder object has been converted to a shape.
נסה לחבר מחדש את הרשתות לחשבון Microsoft שלך ונסה שוב.
Try reconnecting the networks to your Microsoft account, and try again.
אין אפשרות למצוא נתיב לחבר בעת יצירת השאילתה XPath.
Cannot find a path to the member when generating the XPath query.
אין גישה לחבר זה באובייקט בקבוצה.
This member cannot be accessed on an object in a group.
אין באפשרות Microsoft Access לחבר מחדש אחת או יותר מהטבלאות שהתנתקו. נא בדוק את קישוריות הרשת ואת זמינות השרת.
Microsoft Access cannot reconnect one or more of the disconnected tables. Please check network connectivity and server availability.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 11744. מדויק: 11744. זמן שחלף: 170 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo