הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לחזור על עצמו" לאנגלית

חפש את לחזור על עצמו ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
be repeated
repeat itself
repeating himself
repeating itself
happen again
כל המחזור עלול לחזור על עצמו?
The whole cycle could be repeated.
כמובן שאל לנו לשכוח לקרר את האדים בחזרה למים כדי שכל התהליך יוכל לחזור על עצמו.
Of course we can't forget to cool the steam back to water so the whole process can be repeated.
בתאוריה, זה יכול לחזור על עצמו ללא הגבלה זמן, אם מדוזה אלמוות לא ליפול קורבן טורפים טבעיים.
In theory, it can repeat itself indefinitely, if the immortal jellyfish doesn't fall victim to natural predators.
היסטוריה יכולה לחזור על עצמו.
History can repeat itself.
הוא לא אוהב לחזור על עצמו.
He doesn't like repeating himself.
אף אחד מאיתנו לא לוקח סיכון לחזור על עצמו, סאליבן.
Neither of us runs any risk of repeating himself, SuIIivan.
הוא המשיך לחזור על עצמו.
את יודעת איפה למצוא אותי אם המצב מתחיל לחזור על עצמו.
You know where to find me if things start to go pear-shaped.
הוא ממשיך לחזור על עצמו הציל "אותה".
He kept telling us repeatedly to save "her".
הצרות שלו גורמות ליום לחזור על עצמו.
His trouble's causing the day to repeat.
אני גורם ליום לחזור על עצמו?
I'm causing the day to repeat?
לעבר יש דרך מצחיקה לחזור על עצמו.
The past does have a funny way of repeating itself.
קבע יום־ חול ושבוע מסוים בחודש בו מטלה או אירוע זה אמור לחזור על עצמו
Sets a weekday and specific week in the month on which this event or to-do should recur
ככל שאתם בחורים כאן אותו הדבר ימשיך לחזור על עצמו.
As long as you guys are here, the same thing will keep happening.
מה שקרה להורים שלך לא צריך לחזור על עצמו שוב.
What happened to your parents never has to happen again.
אתה מאמין שהעבר יכול לחזור על עצמו?
Do you believe the past can return?
שלא תעז שוב לאלץ את הנשיא לחזור על עצמו.
Don't ever make the president repeat himself again.
מה אם היום הזה יפסיק לחזור על עצמו?
What if this day stops repeating?
והיום המשיך לחזור על עצמו אז זה לא משנה.
The day kept repeating, so it doesn't matter.
פרקר, ברגע שהקוד מפסיק לחזור על עצמו, נתקי את החוט האחרון.
Parker, as soon as the code stops cycling, sever the last wire.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo