הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לחלץ" לאנגלית

get
rescue
extract
salvage
retrieve
bust
pry
recover
bail getting
pull
extricate
break
save
help

הצעות

138
29
אני חושב שאוכל לחלץ אותנו מכאן.
I think that I can get us out of here.
אין סיכוי שנצליח לחלץ אותו עכשיו.
There's no way we can get him out now.
אני אחכה לך שתבואי לחלץ אותי.
I'll be waiting for you to come rescue me.
שהוא פשוט חיכה לאנג'לינה שתבוא לחלץ אותו.
That he was just waiting for Angelina to come rescue him.
לתוכנית ההתקנה לא היתה אפשרות לחלץ את השפה הספציפית מתוך LanguagePackBundle.exe.
Setup was unable to extract the specific language from the LanguagePackBundle.exe.
עדיין ניתן לחלץ נפט ממדבריות הזפת בקנדה
We can still extract oil from the tar sands of Canada.
ייתכן שנצטרך לחלץ אותו מאחורי צבאותיו.
We might have to extract him from behind his armies.
חלקנו חשב שאנשים יבואו לחלץ אותנו.
Some of us thought people were going to come and rescue us.
אין אפשרות לחלץ מזהה מופע עבור האצווה הנוכחית.
Unable to extract Instance ID for the current batch.
לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לחלץ את השפה שצוינה. ודא כי יש במחשב המקומי שלך די שטח פנוי וכי יש לך LanguagePackBundle.exe חוקי.
Setup is unable to extract the specified language. Make sure you have enough space on your local machine and that you have a valid LanguagePackBundle.exe.
הוא עומד לנסות לחלץ את קפטן קירק וד"ר מקוי.
He's about to attempt a rescue of Captain Kirk and Dr. McCoy.
"שאני יכול לחלץ שלוש מילים שלמות ממך"
"that I can extract three whole words from you."
כשלא נחזור הביתה היא תתקשר למשטרה ומישהו יבוא לחלץ אותנו.
When we don't come home, she'll call the police and someone will rescue us.
לחלץ הרבה כסף כמו שאתה יכול ב90 שניות.
Extract as much money as you can in 90 seconds.
הקפטן שלכם היתה מספיק טיפשה לחשוב שהיא יכולה לחלץ אתכם.
Your Captain was foolish enough to think she could rescue you.
ואנחנו הולכים לחלץ אותו כאשר מיילס והאחרים יגיעו הנה.
And we'll get him back when Miles and the others get here.
אתה מסרב לעזור לחלץ את משפחתי מארגנטינה
You still refuse to help get my family out of Argentina.
עכשיו נלך לחלץ את צוות הראפטור שלנו.
Now let's go get our Raptor crew.
אני לא יכול לחלץ אותך מכאן לבדי.
I can't get you out of here by myself.
אנחנו היחידים שמספיק משוגעים כדי לבוא לחלץ אותך ממנו.
We're the only ones crazy enough to get you out of it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1801. מדויק: 1801. זמן שחלף: 154 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo