הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לחפש בגוגל" לאנגלית

to google
googling
אתה צריך לחפש בגוגל על דיאגרמת ון.
You need to google "Venn diagram."
את רוצה לחפש בגוגל למה חצי גוף שלך רדום?
You want to google why half your body is numb?
אז לכל מקום שתסתכל זה כמו לחפש בגוגל תמונות אירוסים מביכות.
Then everywhere you look, it's like googling awkward engagement photos.
הם התחילו לחפש בגוגל והם הבינו ששיניתי את שמי ושיש שלב שבו ג"ו ווילסון היא לא אדם.
they started Googling, and they figured out that I changed my name and that there's a point where Jo Wilson just isn't a person.
זוכר מה אמרת לי לחפש בגוגל?
Do you remember what you told me to google?
אין לי מושג מה לחפש בגוגל.
I have no idea what to Google. I'll never know.
יש לה את הכוחות לחפש בגוגל?
She has the strength to Google?
היית צריכה לחפש בגוגל את המילה לאחר שצ"ט הכניס לך אותה לפה?
Did you have to Google that word after Chet fed it to you?
אבל לפני כמה שבועות, ביקשתי ממספר חברים לחפש בגוגל "מצרים" ולשלוח לי צילומי מסך של התוצאות שלהם.
But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google "Egypt" and to send me screen shots of what they got.
אני מציע לכולכם כשתגיעו הביתה לחפש בגוגל את המילה הזו ולראות מה תמצאו.
I would encourage all of you when you go home to Google that word and see what you find.
גוגל נאלצה לנהל מו"מ עם סטנפורד על הזכות לחפש בגוגל ואוניברסיטת אילינוי תבעה את אחד המייסדים של נטסקייפ על הפרת סימן מסחר.
Google was forced to negotiate with Stanford over the rights to Google, and the University of Illinois sued one of the cofounders of Netscape for trademark infringement.
אני צריכה להמשיך לחפש בגוגל
I need to do some more googling.
תנסה לחפש בגוגל:
Okay, now try Googling
לחפש בגוגל זה לא ריגול.
Well, Googling is not spying.
אז במקום לכתוב, התחלתי לחפש בגוגל.
So, instead of writing, I started google.
אנחנו יכולים לחפש בגוגל שירים עם המילה דבשת.
Yes, we can Google some disco songs with the word "hump" in them.
אנו יכולים לחפש בגוגל תמונת לוויין של כל מקום בעולם.
We can Google a satellite picture of any place on the Earth's surface.
קלייר, את יכולה לחפש בגוגל את הבתים האלה שוב?
Claire, can you google those houses again?
לא בדיוק, אך הוא עזר לי לחפש בגוגל, שיכולתי לעשות בעצמי, אבל ביקשת שאסיח את דעתו
Not exactly, but he did help me do a Google search, which, yes, I could have done myself, but you said to distract him.
אני יודע לחפש בגוגל ויש לי מושג כלשהו על מה את מדברת.
I can enter a Google search. I have some idea what you're talking about.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 59 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo