הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לחץ" לאנגלית

חפש את לחץ ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

825
683
370
171
לחץ, לחץ, לחץ, לחץ
Office מותקן כבר, לחץ כאן כדי להתחיל.
Office is already installed, click here to get started.
Office לא השלים אימות בקובץ זה. לחץ לקבלת פרטים נוספים.
Office did not complete validation on this file. Click for more details.
Down: התמונה המופיעה לאחר שהמשתמש לחץ על הרכיב.
Down: the image that appears after the user clicks the element.
כדי לעבור ישירות לפורטל PartnerDirect ולהירשם כעת, לחץ כאן.
Please click here to go directly to the PartnerDirect Portal to register now.
בתיבת הדו-שיח של החיבור, לחץ על Advanced.
In the dialog box for the connection, click Advanced.
לחץ על סמל קטגוריה בצד השמאלי של החלונית Assets.
Click a category icon on the left side of the Assets panel.
לחץ על לחצן החץ למטה בעמודה Format.
Click the down arrow button in the Format column.
במפקח המאפיינים, לחץ על סמל התיקייה ליד התיבה Link.
In the Property inspector, click the folder icon beside the Link box.
להוספת רמות הרשאה לרשימה, לחץ על Define.
To add authorization levels to the list, click Define.
לחץ על הרווח הריק מתחת לערך האחרון בעמודה Width.
Click the blank space below the last value in the Width column.
לחץ על התיבה Description להזנת תיאור לגודל מסוים.
Click the Description box to enter descriptive text about a specific size.
לחץ פעמיים במסמך InDesign שמכיל את הסגנונות לייבוא.
Double-click the InDesign document containing the styles you want to import.
לחץ כאן לחישוב החיסכון בחשמל ובמקום עם שרתי Dell החדשים.
Click here to calculate your power- and space savings with new Dell servers.
לחץ על חץ הרשימה הנפתחת בכותרת PivotTable ובחר שם אפשרות מיון.
Please click the drop-down arrow in the PivotTable header and pick a sort option there.
לחץ כדי להפעיל פקד ActiveX בדף אינטרנט זה
Click to run an ActiveX control on this webpage
Internet Explorer 8 שומר על ההגדרות הנוכחיות שלך. כדי להתחיל, לחץ על 'התקן'.
Internet Explorer 8 keeps your current settings. To get started, click Install.
כדי לעקוף טיפול בקבצי Cookie עבור אתרי אינטרנט בודדים, לחץ על לחצן עריכה.
To override cookie handling for individual Web sites, click the Edit button.
דפדפן האינטרנט שלך שינה דף זה כדי לסייע במניעת Scripting מרובה אתרים. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף...
Your web browser has modified this page to help prevent cross-site scripting. Click here for more information...
לחץ על סרגל והקש Delete כדי להסיר את הסרגל.
Click a ruler and press Delete to remove the ruler.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13300. מדויק: 13300. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo