הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לחצים" לאנגלית

חפש את לחצים ב: הגדרה מילים נרדפות
stress
pressure
stressors
some steam
pressures
decompress
decompressing
stresses
מדוע את מרגישה לחצים, נורמה?
Why are you feeling stress, Norma?
הוא פשוט נתון תחת הרבה לחצים כרגע.
He's just under a lot of stress now, okay?
אז אין עלייך לחצים אחרים בחיים?
So there's no other pressure in life, then?
זה חייב להיות כמה לחצים נפשיים הקשורים הצופה-בכוכבים.
It must be some emotional pressure connected with the Stargazer.
איבוד שליטה עצמית, לחצים מרובים החיים שלו יצאו משליטה.
Dominating personality, multiple stressors, his life is out of control.
חוסר איזון לחצים מאפשר לנוזלים למלא את הריאות.
Pressure imbalance allows fluid - to build up in the lungs.
המתחים הפעילו לחצים על מערכת היחסים שלנו.
The stress put too much pressure on our relationship.
אני מניחה שהכדור גומי לשחרור לחצים שקנינו לו, לא עובד.
I guess that executive stress ball we got him isn't working.
תהיתי אם תוכל לתת לי כמה עצות באיך להתמודד עם לחצים.
I was wondering if you could give me some advice on how to handle stress.
וסמוך עליי סנוט שחרר הרבה לחצים בתוך זה.
And trust me, Snot's been relieving a lot of stress into this thing.
לא אמרתי לך כי הפעלת עלי מכבש לחצים.
I didn't tell you because you've been putting so much pressure on me.
חוסר איזון כימיקלי לא ידוע גורם, לשינוי לחצים בתאי הדם האדומים וזה גורם להם להתבקע.
An unknown chemical imbalance triggered a pressure change in the red blood cells, which caused them to rupture.
תבין, מקס, בוגרים מרגישים לעתים לחצים שגורמים להם להתנהגות חסרת היגיון.
You see, Max, graduating students often feel pressure, which causes them to behave irrationally.
יש לי כל כך הרבה לחצים עכשיו!
I'm under so much pressure right now!
אני רוצה שתישאר כאן ותחליק בכדי להפיג קצת לחצים.
I want you to stay out here and skate off some stress.
הם התלוננו על שכר נמוך ועל לחצים לעמוד בזמני אספקה של אפל.
They complained about low wages and pressure to meet Apple's deadlines.
אני חושב שכאילו זה מפיג לחצים באמת?
I think it, like, relieves your stress or something?
את פשוט תחת לחצים עצומים כעת.
You're just under a tremendous amount of stress right now.
זה אפשרי בהחלט לייצר לחצים חברתיים כאלה שמובילים לחברות יותר שוייוניות.
It's perfectly possible to create these social pressures which lead to more egalitarian societies.
הן חסינות יותר לסוגים כאלה של לחצים.
They're more resistant to these kinds of stresses.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 246. מדויק: 246. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo