הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כדי לחקור
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לחקור" לאנגלית

הצעות

ואת תוכלי לחקור את כולם כשתהיי מוכנה.
And you can investigate all of them when you're ready.
איך אני מקנאה בגברים שיכולים לחקור בעצמם את נפלאות העולם
How I envy men who can explore for themselves all the wonders of the world.
אילו יכולת לחקור מהאוויר החיים היו פשוטים מאוד.
If you could explore from the air, life would be very simple.
זו הסיבה שלא נתתי למשטרה לחקור אותה
That's why I wouldn't let police question her.
הם שלחו אותנו בכדי שנוכל לחקור בעזרת חושינו שלנו
They sent us so that we could explore with our own senses.
אין לך הסמכות לחקור פשעים כאן.
You don't have the authority to investigate crimes here.
היית צריכה לחקור את התחום הזה.
I mean, you needed to explore that whole area.
שכרתי אחד בעולם אפידמיולוגים המובילים לחקור.
I hired one of the world's leading epidemiologists to investigate.
זה הרשה לי לחקור את רגשותיי כאבא.
This has allowed me to explore my feelings as a father.
המקרה שבחרת לחקור הוא בהחלט מאוד מרתק.
It certainly is a very fascinating case you've chosen to investigate.
המשטרה רוצה לחקור אותך עלהרצחשל הדודשלך.
The police want to question you about your uncle's murder.
זה נראה כאילו הוא בדרכו לחקור משהו
It looks as if he's on his way to investigate something
חשבתי שכולם במקום הזה משתוקקים לחקור זוג מחשבים מאושר.
I thought everyone in this place was dying to study a happy little computer couple.
אני מעדיף לחקור את זירת הפשע בעצמי
I prefer to investigate the scene of the crime spontaneously.
היה שמועות שכאשר המשטרה החלה לחקור...
It was rumored that when the police began to investigate...
קולונל, אני מבין שהורית לחקור בעיה ביטחונית.
Colonel, I understand you've been ordered to investigate a security problem.
המצב הזה מעניין אותי ולכן החלטתי לחקור אותו
This situation caught my interest and I decided to look into it.
איזו מחלה חדשה שבאים לחקור או משהו.
Some new disease that they're coming to investigate or something.
הם יתפנו לשלוח מישהו לחקור בסביבות הקיץ.
They should get around to sending somebody to investigate by summer.
תגיד לו שלא יגיב עד שג"ק יסיים לחקור.
Tell him not to act on the recording until Jack finishes the investigation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4930. מדויק: 4930. זמן שחלף: 225 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo