הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לחשושים" לאנגלית

חפש את לחשושים ב: הגדרה מילים נרדפות
whisper
of you whispering
whispers
overhears
למשך 900 שנה, לא היו לחשושים על צייד נוסף עד שהחבר שלנו הופיע בעיר.
For 900 years, there was not a whisper of another hunter until our friend in there showed up in town.
אחוות החמישה נכחדה למשך 900 שנה, לא היו לחשושים על צייד נוסף
For 900 years, there was not a whisper of another hunter until our friend in there showed up in town.
[צחוק] אני שומע הרבה לחשושים.
I hear a lot of you whispering.
אני שומע הרבה לחשושים.
I hear a lot of you whispering.
ישנם לחשושים שהקטור יתמודד השנה על נשיאות ברזיל.
There are whisperings that Hector will run for the Brazilian presidency this year.
ולא יצרנו את טבלת הארגון הזאת בעזרת לחשושים ברחובות.
And we didn't build this org chart based on whispers in the street.
היו לחשושים לאחרונה בקשר לעוצמת המנהיגות שלך.
There have been whispers lately concerning the strength of your leadership.
ותאמינו או לא, היו לחשושים בקהל.
And, believe it or not, there were hisses in the audience.
תקשיבי, ג'וליאנה, אנחנו שומעים לחשושים.
Listen, Juliana, we're hearing whispers.
ג'יימס."המילה שלך היא "לחשושים
James... your word is "susurrate."
היה סוג של לחשושים שהוא רצה להפוך למנהיג פוליטי.
There was just kind of a low mumble that he really was looking to become a political leader.
היא יוצרת לחשושים על מה שכבר קרה.
She just whispers about what's already out there.
אני שומעת לחשושים באירועי חברה בעיניהם אני סתם בתו.
In their eyes, I'm just the daughter of a contractor from Pittsburgh.
לחשושים" ...שהובי מרסטן חטף והקריב ילדים קטנים למען" .אלילי השאול שלו
Whispers that Hubie Marsten kidnapped... and sacrificed small children to his infernal gods.
הוא שמע לחשושים על קיומנו, שמועות על העושר שלנו,
He had heard whispers of our existence, rumors of our great wealth.
מה זה שמעתי כמה לחשושים?
What is it? I'm hearing a few whispers.
לא בא לי לחשושים
I don't like to be whispered about.
מסתבר שהיו לחשושים בבלוגים.
Apparently there were rumblings in the blogs.
לשכות הסנאט מלאות לחשושים אודותיך.
The senate chamber is full of whispers Over your...
שמעתי כמה לחשושים.
I'm hearing a few whispers.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 47 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo