הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ליברליזציה של הסחר" לאנגלית

כמו שאמרתי, ליברליזציה של הסחר הוא פרוייקט של אמונה;
As I was saying, trade liberalization is a project of faith; it's a crusade.

תוצאות נוספות

כן, ליברליזציה של מסחר היא משימה דתית.
Yes, trade liberalization is a religious undertaking.
למדתי את הטריקים של הסחר מהשיכורים האגדיים.
I learned the tricks of the trade from the legendary drunks.
אנחנו עדיין יכולים להיות האדריכל של הסחר העולמי.
We can still be the architect of global trade.
כלים של הסחר, שאתה רואה.
Tools of the trade, you see.
הוא ינצח אותה לציות עם היתרונות של הסחר.
He will win her to obedience with the benefits of trade.
חברים קנאים הם מפגע של הסחר.
Jealous boyfriends are a hazard of the trade.
הם אירגנו התרחבות עצומה של הסחר בסמים.
They organised a massive expansion of the drug trade.
כלים של הסחר עבור ציידי רוחות הרפאים המודרניים.
Tools of the trade for the modern ghost hunter.
האזור של הסחר איפה שנמצאים אבני המטאור
The section of the dam where the meteor rock is stored
יכל העובדה שהסוכר של הסחר העולמי שווה $ 50000000000 יש משהו לעשות עם זה?
Could the fact that sugar's global trade is worth $50 billion have anything to do with it?
המשפחה שלו מעוברת במפעל של הסחר החופשי.
His family's involved with the NAFTA factories.
הועדה התלת-צדדית התיימרה להיות הכלי לביסוס הבינלאומיות של הסחר והאינטרס הבנקאי על ידי תפיסת השליטה
The Trilateral Commission is intended to be the vehicle for multinational consolidation of the commercial and banking interests by seizing control of the political government of the United States.
הדיכוי של הסחר בעבדים והרפורמציה (שינוי ערכים) של חברה.
The suppression of the slave trade and the reformation of society.
בשנה שעברה, כמעט כל של הסחר בנשק כבר נבלע על ידי סוחר נשק אחד.
In the last year, almost all of the weapons trafficking has been swallowed up by one arms dealer.
מהכניסה והיציאה לבניין בעידן הזה של הסחר, בתרופות בשוק השחור.
Garcia, does Syracuse General keep their surveillance footage of the entrances and exits?
אבל תזכרו, מרבית הקרבנות של הסחר בבני אדם הם עניים ובשולי החברה הם נודדים, אנשי צבע.
But keep in mind, most victims of human trafficking are poor and marginalized.
עד 2015, הם נהפכו לעכברושי המנהרות המתוחכמים ביותר בעולם התחתון של הסחר בסמים.
By 2015, they'd become the drug underworld's most sophisticated tunnel rats.
ציפינו לנאום שיותר מדבר על מה שארגון הסחר העולמי עושה בהקשר של הסחר באוסטרליה.
We were expecting a speech more based on what the World Trade Organization does in its relation to Australian trade.
זה יעזור להרתיע, ציידים וסוחרים כי הדנ"א של הסחר הלא-חוקי בקרן הקרנף יהיה ניתן למעקב עד למוצאו.
This will help deter poachers and traffickers, as DNA in illegally traded rhino horn can be tracked back to its origin.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 1. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo