הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ליברליזציה של מסחר" לאנגלית

כן, ליברליזציה של מסחר היא משימה דתית.
Yes, trade liberalization is a religious undertaking.

תוצאות נוספות

כמו שאמרתי, ליברליזציה של הסחר הוא פרוייקט של אמונה;
As I was saying, trade liberalization is a project of faith; it's a crusade.
אני אבוד בערפל של מסחר ופשרות.
I'm lost in a fog of commerce and compromise.
זה כמו החלק הראשון של מסחר.
It's like the first part of a trade.
יש רקורד של מסחר בלתי חוקי טק בשוק השחור.
Has a record of trading illegal tech on the black market.
המחסן שלך שנשרף הוא חלל של מסחר.
Your warehouse burning down is a casualty of commerce.
הועדה של מסחר ואנרגיה מתחילה בסדרה.
To meeting of the Committee of Energy and Commerce is open now.
אחותי קצרה את הפירות של מסחר מושחת.
My sister reaped the benefits of an evil trade.
פליז דיבר עם תא-של-מסחר מקומי הקלד על בעלה של קלאודיה?.
Brass talked to a local chamber-of-commerce type about Claudia's husband.
של מסחר במשאבים חיוניים אז תהיה נחמד.
Our planets maintain a practical alliance for exchange of vital resources, so be nice.
הכוכבים שלנו מתחזקים ברית פרקטית של מסחר במשאבים חיוניים, אז תהיה נחמד.
Our planets maintain a practical alliance for exchange of vital resources, so be nice.
היא קשורה לרשת הזו של מסחר בבני אדם.
She's mixed up in this human trafficking ring.
עם אישה המבינה את חשיבותו של מסחר הוגן.
Always a pleasure to do business... with a woman who understands fair retail value.
אני מניח שאיחוד של מסחר ותרבות לא תמיד כל כך אחיד.
Well, I guess the union of commerce and culture is not always so unified.
אני רוצה לדבר על מיסוי של מסחר באינטרנט.
I want to talk about taxation of Internet commerce.
שוק המניות החל פתאום לייצב וסמן את אפילו לאט אחרי הצהריים פרועים של מסחר.
The stock market has suddenly begun to stabilize and even slowly tick up after a wild afternoon of trading.
לא חל כל נזיקין התערבות של מסחר כאן.
There has been no tortious interference of trade here.
הוא כונה על ידי דאג ווילסון כילד הגדול של מסחר ההירואין באסיה.
He was named by Doug Wilson as the big boy of the Aussie heroin trade.
חדשנות היא קונספט של מסחר, לא קונספט אסתטי.
Novelty is a concept of commerce, not an aesthetic concept.
זה יהיה עולם של מסחר קטן מאד, אבל מאד מעודכן כי שווקים לאומיים מקוונים יעבירו נתונים.
This would be a world of very small trades, but very well-informed, because national e-markets will deliver data.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 1. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo