הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לידה" לאנגלית

חפש את לידה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אליס גריי" על תעודת לידה"
And randomly put the name "Ellis Grey" on a birth certificate?
זאת היתה לידה קלה אחרי שהתקבלה.
It was an easy birth, once it had been accepted.
כמה ממכם מתכננים לעשות לידה טבעית?
How many of you are planning on doing natural childbirth?
יש שינויים הורמונאליים ופיזיולוגיים שהגוף עובר לאחר לידה.
There are hormonal and physiological changes that the body goes through after childbirth.
וזה מה שקרה כשראיתי לידה כי.
And that's what happened when I saw that birth.
צריך להגיש תעודת לידה כדי לקבל רישיון.
Had to have a birth certificate to get a driver's license.
אז נחפש רישומי לידה מאוגוסט עד ספטמבר 2007.
SO WE'LL SEARCH BIRTH RECORDS FROM AUGUST TO SEPTEMBER 2007.
תעודת לידה בלי שם האב עליה.
A birth certificate with no father's name on it.
אני אדע משהו על צירי לידה במהרה,
I shall know something about birth pangs myself before too long.
שינוי הוא לידה ומוות בעת ובעונה אחת.
Transformation is birth and death at the same time.
בפעם הקודמת היתה זו לידה טבעית.
Last time it was a natural childbirth.
עכשיו, זה נראה כמו סוג של לידה כימיקלית.
Now, this looks like a chemical kind of birth.
אתם יודעים זה קצת כמו לידה.
You know it's a little bit like a birth.
לידה היא, ותמיד תהיה, אירוע פסיכולוגי עצום.
Childbirth is, and always will be, an enormous psychological event.
מעביר לידה חושית ניסיון תחושה וזיכרון.
A sensate birth transfers sense experience and memory.
הוא ניסה לבדוק אם אחת מהתרופות שלהם גרמה לפגמי לידה.
He was trying to see if one of their drugs had caused a birth defect.
באתי לכאן כדי לקבל רישיון לידה!
I'm here for a birth permit!
אתה מניח שיש לי תעודת לידה.
You are assuming I have a birth certificate.
מקס, האם יש לך תוכנית לידה?
Max, do you have a birth plan?
תן לי מקום הולדתו ותאריך לידה.
Give me a birthplace and a birth date.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2222. מדויק: 2222. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo