הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: מעבר ליכולת
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ליכולת" לאנגלית

ability
capacity
pay grade
beyond
capability
capabilities

הצעות

זה קשור ליכולת המופלאה שהם ירשו מהחיידקים הירוקים ההם.
It's all to do with the wondrous ability they inherited from those green bacteria.
לכל אחד יש סף שונה ליכולת להרוג.
All people have a different threshold for the ability to kill.
אנחנו מצפים להגיע ליכולת מלאה בסוף החודש.
And we anticipate full capacity by the end of this month.
היינו עדים ליכולת האנושית שלכם במלחמה.
We've witnessed your human capacity for war.
הוא הצליח ליצור ספק בקשר ליכולת שלה לקבל החלטות קשות.
He succeeded in casting doubt on her ability to make tough decisions.
זאת רק דוגמא קטנה ליכולת הטבעית שלנו להבין קולות.
This is just a small example of our natural ability to understand sound.
אבל המשך הגנה עליה, ישתווה ליכולת שלי לחדור אליה.
But keeping her safe and whole'd draw on my ability to break through to her.
אני ממש מתגעגע ליכולת כדי להיות מסוגל לקרקע אותך.
I really miss the ability to be able to ground you.
שינון רצפים הוא מבחן מכריע ליכולת המוחית של הקופים.
Memorizing sequence is a vital test for the chimpanzee brain capacity.
אל תניח ליכולת שלך לתפוס שליטה.
Do not let your ability take control.
לאישה בגילך שמבקשת מקלט, ליכולת ללדת ילדים יש השפעה.
For a woman your age seeking asylum, the ability to bear children is a factor.
הם קראו ליכולת הזאת "כיוונון"
They called this ability "Tuning."
ליכולת השימוש בכלים הזו יהיו אפליקציות ליצור חכם וחקלאות.
This tool use ability will have applications for smart manufacturing and agriculture.
ליכולת ניהול סיכונים זו יהיה יישום נרחב בפיננסים וביטוח.
This risk management ability will have broad applications in finance and insurance.
כאילו שמישהו מפריע ליכולת שלך להתרכז.
As if someone were disrupting your ability to concentrate?
אבל ברגע זה אני זקוק ליכולת שלך ולשכל שלך.
But right now, I need your ability and your intellect.
סיימון, אל תיתן ליכולת שלך למנוע ממך לחיות את חייך.
Simon, don't let your ability stop you from living your life.
זה לא מוכיח דבר פרט ליכולת שלך ליצור אשליות.
That proves nothing but your ability to conjure illusions.
כן, אבל זה לא קשור ליכולת שלי...
Yes, but it's not about my ability...
אני קורא ליכולת זו לימוד קולקטיבי.
I call this ability collective learning.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 363. מדויק: 363. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo