הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: ספרי לימוד
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לימוד" לאנגלית

study
learning
tuition
teaching
studying
education
schooling
tutoring
instruction
textbook tutorial
studies
training

הצעות

השלמתי מאז הרבה שנים של לימוד ומחקר.
I have completed many years of study and research since then.
לימוד אמנויות לחימה נמשך כבר אלף שנים.
The study of martial arts has gone on for a thousand years.
המורים תהו אם זה לימוד מעמיק.
The teachers said, "Is this deep learning?"
זה ניסוי שבודק איך חיזוק שלילי משפיע על לימוד.
This is an experiment that tests how negative reinforcement affects learning.
שכר לימוד לשלם, פיות להאכיל.
Tuition to swing, mouths to feed.
אני אתחיל לחסוך לשכר לימוד לקולג' לתינוק
Great. I'll put it towards baby's college tuition.
החוק האנגלי הוא מסלול לימוד נהדר.
The law of England is a splendid course of study.
באמצעות לימוד של התחדשות העצם, שנוכל להקים היסטוריה של התעללות.
Through the study of bone regeneration, we can establish a history of abuse.
כמה אתה גובה בעבור לימוד הדף כף-יד?
How much do you charge for learning Palm Blast?
אתה יכול שלהם לימוד 'לפני המירוץ.
You can study 'em before the race.
הגעת הידע הזה לאירופה המערבית, שינה את לימוד המתמטיקה, האסטרונומיה והניווט.
The arrival of this knowledge into western Europe transformed the study of mathematics, astronomy and navigation.
מדריך לימוד לבחינה של קבלת האזרחות.
A study guide for the citizenship exam.
ד"ר מגנוס רצתה להביא אותם לכאן לצורכי לימוד, ומשמורת.
Dr. Magnus wanted them brought here for study, and safekeeping.
זה רק שלוש שנות לימוד, אבא.
It's just three years of study, Father.
יש קבוצת לימוד הערב בדירה שלי?
There's a study group at my apartment tonight.
לימוד הכל אודות אדם מאפשר לנו לעזור לו לשפר את חייו.
Learning everything about a person allows us to help them improve their life.
לבחור שמשחק באייפון שלו כל השיעור יש קבוצת לימוד?
the guy who's playing bejeweled on his iphone all class has a study group?
לימוד התרחש בבתי-ספר. טיפולים רפואיים התבצעו בבתי-חולים.
Learning took place in schools. Health care took place in hospitals.
הצוות שלך מספק מדריכי לימוד לבחינות באתיקה?
Does your team provide study guides for ethics exams?
באילו כרטיסיות לימוד נוספות את השתמשת?
Who else's study cards are you using?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1266. מדויק: 1266. זמן שחלף: 221 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo