הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ליצור קשר עם" לאנגלית

חפש את ליצור קשר עם ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to connect with
to communicate with
to reach out to
to interact with
liaise with
contact to get in touch with
to make a connection with
reaching out to
contacting contacted

הצעות

אתה צריך ליצור קשר עם אנשים אחרים עם טורט
You need to connect with other people who have Tourette.
לא ניתן היה ליצור קשר עם Project Server.
Project Server could not be contacted.
לקבלת מידע נוסף אודות תיקון זה, באפשרותך ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של Dell.
If you require further information on this repair, you may contact Dell Technical Support.
אני מנסה ליצור קשר עם אחותה.
I'm trying to get in touch with her sister.
בפעם הבאה שתצליחי, ליצור קשר עם 2149
The next time you're able to establish contact with 2149,
לפחות ניסיתי ליצור קשר עם בן-אדם אחר.
At least I tried to make a connection with another person.
אבקש ממשרדי ליצור קשר עם לקרמלין.
I'll have my office reach out to the Kremlin.
לקחתכמהרגעים כדי ליצור קשר עם הנשימה שלך.
take a few moments to get in touch with your breath.
לבסוף הצלחתי ליצור קשר עם קונסטנטין.
I was finally able to get in touch with Constantine.
תצטרך ליצור קשר עם הנציגות הפקיסטנית בניו-דלהי.
You'll have to contact officials of Pakistan's government in New Delhi.
תוכנית ההתקנה נתקלה בשגיאה בעת ניסיון ליצור קשר עם Active Directory. אין מידע נוסף אודות השגיאה.
Setup encountered an error while trying to contact Active Directory. There is no further error information.
לשירות שליחת הדואר של Microsoft Exchange אין כעת אפשרות ליצור קשר עם שרתי תעבורת רכזת באתר Active Directory המקומי. ייתכן שהשרתים עמוסים כרגע מכדי לקבל חיבורים חדשים.
The Microsoft Exchange Mail Submission service is currently unable to contact any Hub Transport servers in the local Active Directory site. The servers may be too busy to accept new connections at this time.
לא ניתן ליצור קשר עם Project Web App. בין הסיבות האפשריות לכך: 225 ^1.
Unable to contact Project Web App. Possible reasons for this include: 225 ^1.
ל - SkyDrive Pro אין אפשרות ליצור קשר עם שרת SharePoint כדי להוריד רשימה או ספריה זו. נסה שוב לאחר שהקישוריות תשוחזר.
SkyDrive Pro cannot contact the SharePoint server to download this list or library. Please try again when connectivity is restored.
הפעל את הסריקה מחדש ואם היא נכשלת שוב, השתמש בלחצן כדי ליצור קשר עם Dell.
Rerun the scan and if it fails again, use the button to contact Dell.
בעקבות בעיה טכנית, אין באפשרותנו ליצור קשר עם אתר PayPal כדי לעבד את הבקשה שלך.
Due to a technical problem, we were unable to contact the PayPal site to process your request.
היכולת ליצור קשר עם ספק הבריאות שלך היא שונה.
The ability to interact with your health care provider is different.
בתהליך ההתקנה, תוכנת Adobe מנסה ליצור קשר עם Adobe כדי להשלים את תהליך הפעלת הרישיון.
During the installation process, your Adobe software may attempt to contact Adobe to complete the license activation process.
דף זה מציג עדכונים עבור אתרים שאתה עוקב אחריהם. כדי ליצור קשר עם אנשים, השתמש ב - Yammer.
This page displays updates for sites you're following. To connect with people, use Yammer.
אנחנו צריכים ליצור קשר עם תור ולעדכן אותו במצב.
We need to contact Thor and apprise him of the situation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1505. מדויק: 1505. זמן שחלף: 234 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo