הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: ליקוי החמה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ליקוי" לאנגלית

fault
impairment
deficiency
flaw
dysfunction
inadequacy
defect
eclipse
dementia
malfunction
disorder

הצעות

אתה מוצא את עצמכם, בלי ליקוי משלך.
You find yourselves, with no fault of your own.
אנחנו לא יודעים אם יהיה איזשהו ליקוי הכרתי עד שהוא ייצא מהתרדמת.
We won't know if there's any cognitive impairment until he's out of the coma.
זה איננו עוד דיון על התגברות על ליקוי
It is no longer a conversation about overcoming deficiency.
אנשים עם ליקוי שכלי יכולים להיות הגיוניים.
People with mental deficiency can be logical.
אולטרה מגנוס, התפתחות מהירה של יכולת השקרניקים מצביע על ליקוי בטקטיקה.
Ultra Magnus, a cursory evaluation of Decepticon capability indicates a distinct tactical deficiency.
בסיפור המקורי של הירו יש ליקוי.
In Hiro's origin story, there's an eclipse.
כל בורג עם ליקוי רציני כשלי יושמד מיד.
Any drone with a malfunction as serious as mine would be destroyed immediately.
שזה רק ליקוי ואין מה לדאוג.
It's just an eclipse, and there's nothing to worry about.
לדני היה אח צעיר שנולד עם ליקוי.
Danny had a younger brother who was born with a condition.
גיליתי ליקוי חמור באחת ממערכות הספינה?.
I've discovered a serious flaw in one of the ship's systems.
אנחנו רק פותרים ליקוי אחד אחרון.
We're just working out one last little... kink.
אבל הלאלול ייפתח בעת ליקוי הדם הקרוב.
But the pathway will be opened during the coming Blood Eclipse.
אלוהים, חשבתי שיש ליקוי חמה.
My God, I thought there was an eclipse.
ליקוי חמה היה קסם לפני שהבנו אותו.
A solar eclipse was magic before we understood it.
השמש מאחורי הירח, זה ליקוי חמה!
The sun is behind the moon, it's a solar eclipse!
חבר"ה, ליקוי זה הוא בעל השפעה רעה עליך.
Guys, this eclipse is having a bad effect on you.
קניתי את הכיסא למסיבה ליקוי חמה שלי.
I bought this chair for my eclipse party.
"ליקוי חמה במפרץ והמספרים באו"
"Gulf Eclipse and the numbers came."
כשהם מתחברים זה יוצר ליקוי חמה.
When they come together, it makes an eclipse.
אסטרונומים טוענים שזה לא היה ליקוי חמה אמיתי.
Astronomers are saying that it wasn't an actual eclipse.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 430. מדויק: 430. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo