הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ליקוי החמה" לאנגלית

solar eclipse
the eclipse
אסטרונום בריטי ייסע לאפריקה בעוד מספר חודשים, כדי לצלם את ליקוי החמה.
A British astronomer is heading for Africa in a few months time to capture the solar eclipse.
ליקוי החמה יתרחש בשעה 3:28 מחר בצהריים.
The solar eclipse is due at 3:28 tomorrow afternoon.
שם יעמדו לרשותו שתי דקות לערך להשלמת התצפיות שלו בעת ליקוי החמה.
There he will have approximately two minutes to complete his observations during the eclipse.
אורות כחולים, ליקוי החמה, שניהם אירועים חוזרים ונשנים.
Blue lights, the eclipse, they're both recurring events.
ליקוי החמה הסתיים, כלום לא קרה.
The eclipse is over, and nothing happened.
כעת אנו יודעים את המשמעות של ליקוי החמה.
Now we know the meaning of the eclipse.
אין עוד הרבה זמן עד ליקוי החמה.
It won't be long until the eclipse.
ליקוי החמה נגרם בגלל שהירח מסתיר את השמש מפני כדוה"א.
Solar eclipse is caused by the moon blocking the sun from the earth.
לילו לא יודע אבל לפני ליקוי החמה היא תהיה בידייך!.
Lylo knows not, but before the eclipse, in your hand, it will be.
מכופפי אש מאבדים את הכוחות שלהם בזמן ליקוי החמה!
Firebenders loose their bending during a solar eclipse!
היינו רק זקוקים לאירוע שמיימי, אז התכנית הייתה להשתמש בכוח ליקוי החמה שהתרחש יום אחרי.
Well, we need a celestial event, so the plan was to use the power of the eclipse happening the next day.
ליקוי החמה, ושמישהו מת בזמן הליקוי חמה.
The eclipse and somebody dying during an eclipse.
אוהב לעזור, אבל יש לי הופעה גדולה ביום של ליקוי החמה, אז...
Love to help, but I've got a major concert on the day of the eclipse, so... I need to go.
אז אתה בטח יודע שעלינו למצוא את 'כדורי הדרקון' לפני ליקוי החמה.
Then you probably know that we have to find the Dragonballs before the Eclipse.
אני יודע שהייתי עצבני בנוגע לאובדן אפפא, אבל אני פשוט רוצה להתרכז בהגעה לבא-סינג-סה, ולספר למלך האדמה על ליקוי החמה.
I know I was upset about losing Appa before, but I just want to focus on getting to Ba Sing Se, and telling the Earth King about the solar eclipse.
אז את חושבת שטרוויס מרשל יצפה בליקוי החמה מגורד שחקים.
So you think that Travis Marshall will watch the eclipse from a skyscraper.
אבא שלי אמר שיש כיכר סמוכה המושלמת לצפייה בליקוי החמה.
My dad said there's a square nearby that's perfect for watching the eclipse.
ליקוי החמה מתקרב.
The eclipse is drawing near.
ליקוי החמה הולך וקרב?
The eclipse is drawing near. IXAS:
ליקוי החמה יתרחש תוך שעה
The eclipse will happen within the hour.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo