הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ליקוי חמה" לאנגלית

solar eclipse
snowflake
total eclipse
ליקוי חמה היה קסם לפני שהבנו אותו.
A solar eclipse was magic before we understood it.
"עוד 6 ימים, האות לקץ יהיה ליקוי חמה".
In six days, the end will be marked with a solar eclipse.
במינו, כמו ליקוי חמה.
This isn't a snowflake.
היהלום הזה רגיש במיוחד לקרני ליקוי חמה, שעתיד להתרחש מחר בשעה 8:30 בבוקר.
This jewel is especially light-sensitive to the rays of a solar eclipse which is to happen tomorrow at 8:02 in the morning.
למה אתה חושב שאנחנו תקועים בלולאה של ה -10 במאי, 1994, מקוללים לחיות מחדש ליקוי חמה לנצח שוב ושוב?
Why do you think we're stuck on a repeating loop of may 10, 1994, doomed to relive a solar eclipse forever and ever and ever?
יש ליקוי חמה, ואיפה שאתה, קרה מה שקרה לך, אני חושבת שהאנרגיה שלו ממזגת את המישורים שלנו.
There's a solar eclipse and wherever you are, whatever happened to you, I think its energy is merging our 2 planes.
זה כמו איזה ליקוי חמה?
Is this, like, some solar eclipse?
ליקוי חמה מסתיר את השמש.
לפי האגדה וויקיפדיה היהלום יחשף במהלך הירח המלא הראשון אחרי ליקוי חמה!.
Legend and Wikipedia have it that the gem will be revealed during the first full moon after a solar eclipse.
מסתבר, שהיה ליקוי חמה רגעי.
Apparently, it was a total solar eclipse.
אסטרונומים טוענים שזה לא היה ליקוי חמה אמיתי.
Astronomers are saying that it wasn't an actual eclipse.
קניתי את הכיסא למסיבה ליקוי חמה שלי.
I bought this chair for my eclipse party.
בגלל שהיה ליקוי חמה חלקי ודברים יצאו קצת מכלל שליטה.
Because there was a partial eclipse and things went a little haywire.
השמש מאחורי הירח, זה ליקוי חמה!
The sun is behind the moon, it's a solar eclipse!
"ליקוי חמה במפרץ והמספרים באו"
"Gulf Eclipse and the numbers came."
זה כמו לנסות לא להסתכל על ליקוי חמה.
It's like trying not to look at an eclipse.
כשהם מתחברים זה יוצר ליקוי חמה.
When they come together, it makes an eclipse.
ופעם האחרת זה היה בזמן ליקוי חמה.
And the other time, it was during an eclipse.
היום יחול בספרינגפילד ליקוי חמה מלא ונדיר.
Today, Springfield will experience a rare total eclipse of the sun.
"ליקוי חמה נדיר עשוי להראות מעל פני 12 מדינות"
"Rare solar eclipse expected to be seen across 12 states."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 101. מדויק: 101. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo