הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לירות" לאנגלית

הצעות

אנחנו יודעים שהתאמת אותו במטרה לירות כדורי עופרת עתיקים.
We know that you modified it in order to shoot antique lead ball bullets.
אין כאן כלבים וחתולים לירות בהם.
There're no cats and dogs around here to shoot.
לירות בפסולת חלל אינה מבחן ליכולת הלוחם.
Shooting space garbage is no test of a warrior's mettle.
אביך אמר שירית בו בטעות כשהבחורים הרעים החלו לירות.
Your father said you shot him by accident when the bad guys started shooting.
יכולת לירות בטעות על אחד, מהיהודים שלי
You could have shot one of my Jews, by Accident!
זה רק מנהג מקומי לירות בכל לקוח?
It's just a little local tradition to shoot at every customer?
אתה אפילו לא יודע שאחד מאיתנו לירות.
You don't even know which one of us to shoot.
אז אולי תלך הביתה ותפסיק לירות באנשים?
So, why don't you go home and stop shooting people?
פול התכוון לירות בפרדי אני לא יודע?
Did paul mean to shoot freddy? I don't know.
זה לא ספורטיבי לירות במישהו שהרגע נכנס.
It's not good sportsmanship to shoot somebody who's just re-spawned.
האבא אמר להם לירות רק על פחיות
The father had told them only to shoot at cans.
אני יוכל לירות ישר לתוך הסלון שלהם.
I'll be able to shoot right into their living room.
היית חייב לירות במישהו, נכון?
You just had to shoot somebody, didn't you?
תסביר למה המשכת לירות באיש המת?
Explain why you continued to shoot at the dead man.
אני אשמח לירות בכמה ברווזים בבוקר.
I wouldn't mind shooting some ducks in the morning.
אני מרגיש כמו לירות לתוך דרכנו ולהוציא אותו.
I feel like shooting our way into the facility and getting him out.
קיבלנו הודעה ממישהו בבנק לפני שהתחלתם לירות.
We got a message from someone in the bank before you started shooting.
אני די בטוח שהשתמשו בו לירות בחובשים.
I'm pretty sure it was used to shoot the Paramedics.
זה עוזר שהמקומיים הפסיקו לירות עלינו.
It helps that the locals have stopped shooting at us.
האיש עם האקדח ניסה לירות עלינו.
The man with the gun was trying to shoot us.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8044. מדויק: 8044. זמן שחלף: 191 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo