הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לירות לכיוון השני" לאנגלית

ואם מהמערב, תצטרך לירות לכיוון השני.
If from the west, you will so fire the rocket.

תוצאות נוספות

הייתם צריכים לירות לכיוון הצלפים שממול.
You should've been fil ring at the snipers across the way.
ופתאום הוא יתהפך ויתחיל להסתובב לכיוון השני.
And suddenly it will flip, and start spinning the opposite direction.
הסתכלתי לכיוון השני והתפעלתי מהעץ הזה.
I was looking the other way, just admiring this tree.
ההורים שלנו עברו לאוקיאנוס ובנו קירות הפונים לכיוון השני.
Our parents moved to the ocean... and built walls facing the other way.
בוודאי נתן לכם לעבור אותו והסתובב לכיוון השני.
Probably let you slip by them, then went back the other way.
אבל אם מזיזים אותה לכיוון השני...
But if you turn it the other way... then...
מה כיסאות ייראו אם ברכינו התכופפו לכיוון השני?
What would chairs look like if our knees bent the other way?
ראיתי הרבה אנשים חוזרים לכיוון השני?
I saw a lot of people coming back the other way
אני צריך שתיתנו לי טרמפ לכיוון השני.
I need you to give me a lift in the other direction.
זאת הסיבה שהלכתי לכיוון השני כשהאוטובוס נפרץ.
That's why I went the other way when the bus crashed.
כאשר עמדנו בפינה והתחלנו ללכת אחד לכיוון השני,
When we turned a corner and started walking towards each other, rather than in opposite directions?
יו"ר הוועדה החליט להסתכל לכיוון השני...
The committee chairman who decided to look the other way...
ואם אנחנו צריכים לנסוע לכיוון השני?
And what if we need to be going the other way?
תקנו לכיוון השני עכשיו, זה בסדר.
Correct the other direction now, it's OK.
אנחנו דוחפים את המטוטלת חזרה לכיוון השני.
We push the pendulum back into the other direction.
אז ארכיטקטים נעשים מתוסכלים, ואנחנו מתחילים לדחוף את המטוטלת חזרה לכיוון השני.
So architects get frustrated, and we start pushing the pendulum back into the other direction.
עדיף להסתכל לכיוון השני, אתה יודע?
Better to look the other way, you know?
לכיוונך ואז לכיוון השני, אני אחזיק אותו.
Toward you and twist it into place. I'll hold him.
בזמן סכנה, האינסטינקטים של רוב האנשים הוא לברוח לכיוון השני.
Most people's instinct when they see danger is to head in the opposite direction.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 387. מדויק: 1. זמן שחלף: 302 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo