הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לך כבר" לאנגלית

הצעות

267
48
31
אני חושב שיש לך כבר המכסה אותו.
I think you've been covering it up.
סם אמר לך כבר רודף חלק חוזה גדול בעבודה.
Sam said you've been chasing some big contract at work.
כיוון שנראה שיש לך כבר אבא.
Because it seems you already have a daddy.
יש לך כבר הצעה לעסקה החדשה שלי?
You already have a suggestion for my new deal?
כמה זמן יש לך כבר עם הסדרנים, בריסטול?
How long have you been with the Ushers, Bristol?
למה יש לך כבר משקר לי?
Why have you been lying to me?
אנחנו חושבים שיש לך כבר שמירת סודות רבים מדי מאתנו.
We think you've been keeping too many secrets from us.
עם אישה חסרה שיש לך כבר לצוד כביכול.
With a missing woman who you've been supposedly hunting down.
יש לך כבר את התשובה שאתה מחפש
You already have the answer you seek.
נראה לך כבר להתעסק עם הזיכרון של האנשים הלא נכונים.
Seems you've been messing with the wrong people's memory.
אז יש לך כבר ילד עסוק.
So you've been a busy boy.
זה החודש השישי ברציפות יש לך כבר מאוחר.
This is the sixth month in a row you've been late.
אין להכחיש יש לך כבר יתרון עצום לתווית.
There's no denying you've been a tremendous boon to the label.
אני חושב שיש לך כבר בחוץ לבדוק אותנו.
I think you've been out there checking us out.
אני מניח שיש לך כבר שבמשרד מנהל החלקלק בעבר.
I guess you've been in that slick executive office before.
כמה זמן יש לך כבר בשטח?
How long have you been out in the field?
פנג, מה אתה עושה הסברתי לך כבר
Peng what are you doing? I explained it to you already
סיפרתי לך כבר שיש לי גורל ייעוד.
I told you earlier I have a destiny, a purpose.
היתה לך כבר ההזדמנות לבדוק את הפעילות
Have you had a chance yet to check out the action? No.
ראיתי אותך בתור הוצאתי לך כבר הזמנה.
I saw you in line, put in your order already.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1267. מדויק: 1267. זמן שחלף: 853 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo