הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לך להוריד" לאנגלית

you take
you to lower
you to lose
you lower
you to take off
you to get
Mind taking

הצעות

אפשר לעזור לך להוריד את זה?
Could I help you take that off?
אתה רוצה שאני יעזור לך להוריד את שלך?
Would you like me to help you take yours out?
מזכירה לך להוריד את מכסה האסלה...
It reminds you to lower the toilet seat.
הקפטן חש שאם אעמיד פנים, ייתכן שיעזור לגרום לך להוריד את הנשק.
The captain felt that if I played along, it might help persuade you to lower your weapon.
התקופה הזו, ושלוש השנים שלקח לך להוריד במשקל.
Well, that and the three years it took you to lose the weight.
אמרתי לך להוריד את העגילים.
Well, I told you to lose the earrings.
אז הם עושים לך להוריד את החולצה שלך?
So do they make you take your shirt off?
אתה רוצה שאני יעזור לך להוריד את שלך?
Shall I help you take yours out?
לרוב, נותנים לך להוריד את הכובע לפני שמבקשים ממך לעזוב.
People usually let you take your hat off 'fore they ask you to leave.
ואני מציע לך להוריד את הנשק
I would advise you to lower your weapon, sir.
אמרתי לך להוריד את הידיים מאחותי!
I told you just to take your hands off my sister, nurse!
אז האתר מאפשר לך להוריד סיפורים מאנשים אחרים?.
So story swap allows you to download stories from other people.
מי אמר לך להוריד אותי מהחקירה?
Who told you to sugar me off this case?
אולי לעזור לך להוריד דאגות מדברים.
Might help you take your mind off things.
מי שילם לך להוריד את מאייר?
Who paid you to take down Mayer?
אסור לך להוריד אותו, פולי.
You must never take it off, Polly.
ומי הרשה לך להוריד את הקסדה?
And who gave you permission to remove that helmet?
וולטר, אסור לך להוריד את זה
Walter, you can't take that off.
כדאי לך להוריד קודם את השעון.
You might want to take off your watch first.
לא יזיק לך להוריד כמה קילוגרמים.
You could stand to lose a few pounds.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 133. מדויק: 133. זמן שחלף: 231 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo