הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לך לסבול" לאנגלית

you suffer
you to suffer
you endure
באתי לעמק כדי לגרום לך לסבול.
I have come to the valley to make you suffer.
יקירתי, טעיתי כשגרמתי לך לסבול.
My darling, I was wrong to make you suffer.
הרבה יותר קל לך לסבול יותר עבורם להביא הרודן מי שחולל את המגפה עליכם לדין!
Far easier for you to suffer than for them to bring the tyrant who wrought this plague upon you to justice!
לא ארשה לך לסבול.
I won't allow you to suffer.
הכאב לך לסבול למפלצות האלה אתה קורא משפחה.
The pain you endure for these monsters you call family.
לחוצפתך, אני רק אגרום לך לסבול סבל גדול יותר עכשיו...
For your insolence, I will only make you endure greater suffering!
אני הולך לגרום לך לסבול לחוסר האמונה שלך אליי.
I am going to make you suffer for your faithlessness to me.
פשוט לא יכולתי לתת לך לסבול עוד.
I just couldn't let you suffer any longer.
אבל יש לי דרכים לגרום לך לסבול.
But I do have ways of making you suffer.
גרמתי לך לסבול במשך יומיים שלמים!
I made you suffer for two whole days!
אני אגרום לך לסבול בשל כך?
I shall make you suffer for this.
אם זה יקרה, אגרום לך לסבול.
If he does, I'll make you suffer.
זה בטח חלק מהתוכנית הנועזת שלו לגרום לך לסבול.
Probably part of his bold plan to make you suffer.
על שסרבת לי, אגרום לך לסבול.
For refusing me, I shall make you suffer!
אני מבטיח שאני אגרום לך לסבול!
I guarantee I'll make you suffer!
אגרום לך לסבול בגלל זה, ילד.
I'll make you suffer for this, boy.
והנקמה שלי תגרום לך לסבול את הדרך שבה סבלתי.
And my vengeance is going to make you suffer the way that I have suffered.
האם גבר גרם לך לסבול כל כך כן
Did men make you suffer so much? -Yes.
הוא ידע שהאבא שלך היה מת, והוא צפה לך לסבול.
He knew your father was dead, and he watched you suffer.
לא אגרום לך לסבול על שהתנהגת אליי בחוסר כבוד.
I won't make you suffer for disrespecting me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 94. מדויק: 94. זמן שחלף: 691 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo