הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לכיוון השני" לאנגלית

the other way
in the opposite direction
in the other direction
the opposite way

הצעות

הסתכלתי לכיוון השני והתפעלתי מהעץ הזה.
I was looking the other way, just admiring this tree.
בוודאי נתן לכם לעבור אותו והסתובב לכיוון השני.
Probably let you slip by them, then went back the other way.
ברגע שקלאוס הסתכל עליי הייא צריך לברוח לכיוון השני.
The moment Klaus looked at me, I should've run in the opposite direction.
כשניתנת לו הזדמנות לאושר קלאוס בורח לכיוון השני.
Given a chance at happiness, Klaus runs in the opposite direction.
אני צריך שתיתנו לי טרמפ לכיוון השני.
I need you to give me a lift in the other direction.
עצרנו מספר דומה של אנשים שהלכו לכיוון השני.
We stopped just as many men heading in the other direction.
אבל אם מזיזים אותה לכיוון השני...
But if you turn it the other way... then...
זאת הסיבה שהלכתי לכיוון השני כשהאוטובוס נפרץ.
That's why I went the other way when the bus crashed.
מה כיסאות ייראו אם ברכינו התכופפו לכיוון השני?
What would chairs look like if our knees bent the other way?
ראיתי הרבה אנשים חוזרים לכיוון השני?
I saw a lot of people coming back the other way
ואם אנחנו צריכים לנסוע לכיוון השני?
And what if we need to be going the other way?
יו"ר הוועדה החליט להסתכל לכיוון השני...
The committee chairman who decided to look the other way...
אני לא יהיה אשתו הראשונה הלומד להסתכל לכיוון השני.
I wouldn't be the first wife who learns to look the other way.
אז אתה חושב שאנחנו יכולים להסתכל לכיוון השני?
So you think we can look the other way?
עונת הקיץ ולבסוף נעשתה וכולם הולכים לכיוון השני על גשרים.
The summer season finally done and everyone going the other way over bridges.
עד שברייס יגרום להם לחטוא וישלח אותם לכיוון השני.
Until Bryce stamped them null and void and sent them in the other direction.
אני מסתכל לכיוון השני להציל להטריד אותך.
I look the other way to save you trouble.
בואו נסתובב ונשחרר את הדבר הגברי מאוד הזה לכיוון השני.
Let's turn around and release this very manly thing the other way.
הנה כולכם, מסתכלים לכיוון השני מתעלמים מהאחריות שלכם.
Yet here you all are just looking the other way ignoring your responsibilities.
הם הלכו לכיוון השני, יקירתי.
They've gone the other way, darling.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 381. מדויק: 381. זמן שחלף: 145 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo