הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לכיסא" לאנגלית

הצעות

44
34
מצאנו אותו במחסן בסטטן איילנד כבול לכיסא.
We found him in a warehouse on Staten Island tied to a chair.
גיינסלי קשר אותך לכיסא ועכשיו אנחנו השליחים שלו.
Gainsley ties you to a chair and now we're his errand boys.
האם שכחת שכבלת אותי לכיסא לכאן?
Did you forget you handcuffed me to a chair down here?
אלפרד, יעזור לי לקבל אותה לכיסא.
Alfred, help me get her to a chair.
האישה הזו היא טרייסי סטראוס וכבלת אותה לכיסא.
This woman is Tracy Strauss, And you have her shackled to a chair.
אומרת האישה ש הוא כבול לכיסא.
Says the woman who is chained to a chair.
למה אתם קושרים את הבת שלי לכיסא!
Why are you tying my baby to a chair?
מה - אולי אוכל לטפס על הכבל ולהגיע לכיסא שקרוב לקרקע.
Maybe I can climb up to the cable and get to a chair that's closer to the ground.
כלומר, למה לירות בו ואז לקשור אותו לכיסא?
Doesn't make any sense - I mean, why shoot him and then tape him to a chair?
נראה כי שודדים קשרו את גומז לכיסא בזמן שהם בזזו את המקום.
Looks like robbers tied Gomez to a chair while they ransacked the place.
בעוד חגור לכיסא נע דרך השמים, אבל תודה שניסית.
While strapped to a chair moving through the sky, but thanks for trying.
אני זוכר, הם קשרו אותי לכיסא עם סרט הדבקה...
I remember, they strapped me to a chair with duct tape...
ניסית להיקשר לכיסא עם כבלי בנג"י?
You tried to latch yourself to the seat with bungee cords?
היא הלכה מתחת לכיסא ההוא ולא יצאה
She went under that chair and didn't come out.
ניסית לשלוח אותה לכיסא החשמלי -.
You were trying to send her to the electric chair.
הייתי בצום לעקוב אחר לכיסא הבמאי.
I would have been on the fast track to the director's chair.
למה הרגע התעוררתי מתחת לכיסא שלי?
WHY DID I JUST WAKE UP UNDERNEATH MY OFFICE CHAIR?
זה משהו שאתה יכול לקשור לכיסא ולחקור.
It's something you can tie to a chair and question.
אני פשוט מוציא הכול לפני שאלך לכיסא החשמלי.
Just getting it all out before I go to the electric chair.
הוא מתרגל לכיסא שלי, נכון?
Getting comfortable in my chair, is he?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 435. מדויק: 435. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo