הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לכלא ל" לאנגלית

to jail for
to prison for
away for
in prison for
אתה עלול להישלח לכלא ל -40 שנה.
You can go to jail for 40 years.
היא הלכה לכלא ל התחזות לעורך דין.
She went to jail for impersonating an attorney.
אתם עלולים ללכת לכלא ל -10 שנים.
You can go to prison for, like, ten years.
לן לייל היקס הולך לכלא ל -20 שנה על רצח של שלוש נשים.
Len Lyle Hix goes to prison for 20 years for killing three women.
איך ההרגשה לשלוח לכלא ל -20 שנה אדם חף מפשע?
How's it feel to send an innocent man away for 20 years?
ראייה מספקת כדי לשלוח את אנסלינגר לכלא ל -20 שנה.
Enough evidence to send Anslinger away for 20 years.
פול נכנס לכלא ל 5 שנים אבל מעולם לא שכח מה שאייק עשה לאחיו.
Paul went to jail for five years, but he never forgot what Ike did for his brother.
כל העניין מסתכם בשאלה אם אנחנו רוצים לראות אותם, נכנסים לכלא ל -20 שנה
So it boils down to, do we want to see these people going to prison for 20 years?
וזה מה שהוא עשה בפעם הראשונה, כשהכניסו אותו לכלא ל -18 שנים.
And that's what he did with the first one when they sent him away for 18 years.
מבין, איש המשפחה, ההגון הזה, נכנס לכלא ל -20 שנה
You see, this honest family man - he goes to jail for 20 years.
נו בטח, להזמין אותה לעלות, לספר לה הכל וללכת לכלא ל -16 שנה.
Of course; ask her up, tell her everything, and go to prison for 16 years.
אם תקבל ולו רק דו"ח על מהירות תכנס לכלא ל -15 שנה.
You so much as get a speeding ticket, you go away for 15 years.
אלנה הורשעה ונשלחה לכלא ל 30 שנה.
Elena took the fall and went to prison for 30 years.
לא פגעתי באף אחד והכנסת אותי לכלא ל -7 שנים.
You put me away for seven years.
מבין, איש המשפחה, ההגון הזה, נכנס לכלא ל -20 שנה והשחקן הצעיר הופך לכוכב הקולנוע הגדול ביותר בעולם.
You see, this honest family man, he goes to jail for twenty years and the young actor, he becomes the biggest movie star in the world.
לקבל שוחד כמו כולם, להסתלק מהעיר או להיכנס לכלא ל -30 שנה.
Get on the payroll like everybody else, get out of town, or go to jail for 30 years.
תני לי אותה, או שאוודא שתלכי לכלא ל - 20 שנה.
Give her to me, or I will make sure you go to prison for 20 years.
בעלה הלך, לכלא ל -15 שנה
Well, her man's gone to jail for 15 years,
יכולים לשלוח אותנו לכלא ל -20 שנה על דבר כזה.
We could go to jail for - 20 years for that.
בניתי תיק שלם נגדו, מספקי כדי להכניס אותו לכלא ל -3 מאסרי עולם.
I built a whole case against him, Enough to put him away for three lifetimes.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 47. מדויק: 47. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo