הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: קצת לכלוך
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לכלוך" לאנגלית

dirt
mess
littering
crud
schmutz
booger
smut
litter
grime
soiling
muck
sleaze
dirty
filth

הצעות

זה גוש לכלוך שיוצא לה מראש.
This is a clump of dirt hanging from her head.
היא הסתכלה עלי כאילו הייתי לכלוך בנעלה.
She looked at me like I was dirt on her shoe.
סליחה שעשיתי כזה לכלוך, אימא.
I'm sorry I made such a mess, Mommy.
עוד לכלוך לנקות, מר ספייבי?
Another mess to clean up, Mr. Spivey?
איפה בדיוק מצאת את האיש הזה לכלוך קרטוני חלב?
Where exactly did you find this man littering milk cartons?
מושח ומרושע שם עושה לכלוך במקום רק אתבגר זה
Corrupt and wicked Out there doin' dirt instead of just kickin' it
יש הרבה לכלוך בכלובי החיות האלה.
There's a lot of dirt in those animal cages.
תראה איזה לכלוך אתה יכול להוציא על...
See what dirt you can dig up on this - no.
קמרון רואה גוש לכלוך וחושבת עליי.
Cameron sees a clump of dirt and she thinks of me.
קירה וצ'אק לא אוהבים שנכנס לכלוך מן החוץ.
Kyra and Chuck don't like outside dirt coming in.
אני יכול למצוא עוד לכלוך אם אתה צריך.
I can get you more dirt if you need it.
אם מדברים על לכלוך, רוצה סוכריות?
Speakin' of dirt, you want some candy?
בדיוק כמו לכלוך הסלעים הייתם מוצאים בכל מקום.
Exactly like the dirt and the rocks you would find anywhere.
וגרסטיין, איזה לכלוך פסיכולוגי יש על הנשים האלה?
Wagerstein, what is the shrink dirt on these ladies?
והשארתי לכלוך מפוזר כדי לרמוז על חפירה טרייה.
And I left loose dirt to indicate a fresh dig.
יש לכלוך מחוץ לדירה שעלול לזהם את אזור המגורים.
There is dirt outside the apartment which would contaminate the dwelling.
היא חפרה על לכלוך חשפה סודות.
She was digging up dirt, exposing secrets.
הם נוחים, ולא רואים עליהם לכלוך.
They're comfortable and they don't show dirt.
וטאטאת אותי מתחת לשטיח כמו לכלוך.
And you swept me under the rug like dirt.
למה הם לא יכולים למצוא לכלוך על מישהו אחר?
Why can't they dig the dirt on someone else?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 861. מדויק: 861. זמן שחלף: 266 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo