הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לכל דבר ועניין" לאנגלית

חפש את לכל דבר ועניין ב: הגדרה מילים נרדפות
for all intents and purposes
in every way
to all intents and purposes
קייהיל נראה אזרח למופת לכל דבר ועניין.
For all intents and purposes, Cahill appears to be an upstanding citizen.
היא הסוכנת דאנהם, לכל דבר ועניין.
For all intents and purposes, she is Agent Dunham.
אנחנו מתחילים מעל לכל דבר ועניין.
We're starting over in every way.
גבירתי היקרה, זוהי דודניתי דוריס"."בחורה טובה לכל דבר ועניין"
"Dear Madam, this will introduce my cousin Doris... who is in every way a good girl."
לכל דבר ועניין, מתיו דבנהיים נעלם מעל פני האדמה.
To all intents and purposes, Mathew Davenheim has vanished of the face of the earth.
לכל דבר ועניין, המוחה מתפקד ברמה מודעת, אבל אלמנטי החלום החליפו את הקלט חושי נורמלי.
For all intents and purposes, her brain is functioning on a conscious level, but the dream elements have replaced normal sensory input.
סוכנות הביון המרכזית ילמד אותך איך להיות מישהו אחר - לכל דבר ועניין, פושע.
The Central Intelligence Agency will teach you how to be someone else - for all intents and purposes, a criminal.
לכל דבר ועניין, הבת שלנו עזבה אותנו לפני הרבה זמן.
Listen, for all intents and purposes, Our daughter left us a long time ago.
יש שם דמויות שנראות כמו פורעות חוק לכל דבר ועניין, והן מגיעות להתחרות מול איי-בי-אם.
You've got characters that, for all intents and purposes, feel like outlaws, and they're coming in to take on IBM.
לכל דבר ועניין, "גלינה" לא קיימת עוד מחוץ לבניין הזה.
For all intents and purposes, "Galina" no longer exists outside this building.
אתה מפקד הצי ו, לכל דבר ועניין, הראש הצבאי כולה שלנו.
You're the Chief of Naval Operations and, for all intents and purposes, the head of our entire military.
לא ייאמנו, תוקף נמלט מזירת הפשע על ידי, לכל דבר ועניין, דרוג הצד של המבנה, ממש התאיידות באוויר.
Incredibly, the attacker fled the crime scene by, for all intents and purposes, scaling the side of the structure, literally disappearing into thin air.
הוא ידבר כמו אחד, ללכת כמו אחד מהם, והם קיבלו אותו כ אחד משלהם, כי, אבל לתאונה הלידה הרוסית, הוא עכשיו, לכל דבר ועניין,
He'll talk like one of them, walk like one of them, and they'll accept him as one of their own because, but for the accident of his Russian birth, he is now, for all intents and purposes,
לכל דבר ועניין היא מתה,.
אלוהים, לכל דבר ועניין.
וזה יפטור אותנו לכל דבר ועניין מאחריות חוקית.
And that, for all practical purposes, will discharge us from any legal responsibility.
הקוקו, לכל דבר ועניין הוא רק מעשייה.
The ponytail, in all likelihood, is just a tale.
לכל דבר ועניין, אני לא כאן
אנחנו 100% ביחד לכל דבר ועניין.
We are, for all purposes, 100 percent hooked up.
אין ספק שבנקודה מסוימת הם יהיו אנשים לכל דבר ועניין.
There's no question that at some point they'll be persons like anyone else.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 35. מדויק: 35. זמן שחלף: 71 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo