הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לכל היותר" לאנגלית

חפש את לכל היותר ב: הגדרה מילים נרדפות
at most
tops
at the most
at best
at worst
max
maximum of
at the outside
no more than

הצעות

[CompositeState - WFR3] - למצב מורכב יכול להיות קודקוד אחד של היסטוריה רדודה לכל היותר.
[CompositeState - WFR3] - A composite state can have at most one shallow history vertex.
שאילתת משנה זו יכולה להחזיר רשומה אחת לכל היותר.
At most one record can be returned by this subquery.
הוא שווה חמישה דולר לכל היותר.
He's worth $5, tops.
לליונל ייקח 20 דקות לכל היותר.
Well, Lionel's 20 minutes tops.
לכל היותר 250 מתוך 400 אסירים משיגים עבודה
At the most, 250 out of 400 prisoners get jobs.
אני דקרתי אותו אולי 50 לכל היותר
I stabbed him maybe 50 at the most.
חשבתי שהיא בת שלושים לכל היותר.
I thought she was 30 at most.
למאפיין מגדיר יכול להיות לכל היותר שני קבוצות ארגומנטים
A setter property may have at most two argument groups
מונה יכול להכיל לכל היותר סוג בסיס אחד
An enum may have at most one base type
[ModelElement - WFR2] - לרכיב מודל חייב להיות לכל היותר ערך מתויג אחד עם שם תג נתון.
[ModelElement - WFR2] - A model element must have at most one tagged value with a given tag name.
[Association - WFR2] - לכל היותר קצה שיוך אחד יכול להיות מצבור או קומפוזיציה.
[Association - WFR2] - At most one association end may be an aggregation or composition.
יש לי כמה שבועות לכל היותר.
I got a few weeks at most.
סוס יכול לדהור שני קילומטרים לכל היותר.
A horse can gallop two miles at most.
הסי-איי-איי ממנה סוכן תחת שניים או שלושה כינויים לכל היותר.
The cia assigns an agent 2 or 3 aliases at most.
חודשיים לכל היותר, בהחלט לא יותר משלושה.
Two months at most, certainly no more than three.
החלק שלך הוא שעתיים לכל היותר.
Your end is two hours at most.
בתוך שבוע לכל היותר פיהוק אחד.
Two yawns, within a week at most.
לכל היותר, יהיו שני טכנאים בחדר השרתים.
At most, there'll be two techs in the server room.
לכל היותר, היא תעזור לנו באסטרטגיה.
At the most, she helps us with strategy.
הוא נעלם שם לפני דקות ספורות לכל היותר.
He disappeared in there a few minutes ago at most.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1203. מדויק: 1203. זמן שחלף: 164 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo