הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לכסא" לאנגלית

to a chair
seat
to the chair
throne
booth rent
wheelchair
sit down
יש לך דרישות גדולות בשביל מישהו שקשור לכסא.
You got big demands for a fella tied to a chair.
הוא קושר אותו לכסא, ומעלה את זה אונליין.
He ties him to a chair and posts it online.
אני מודד את המרחק בין היציאות לכסא שלי.
I pace off the distance between those exits and my seat.
בעלה מגיע לכסא החשמלי בפלורידה ביום שבת.
Her husband's going to the chair in Florida on Saturday.
האם אתה הולך לשלוח אדם לא כשיר מבחינה נפשית לכסא?
Are you going to send a mental incompetent to the chair?
הוא נשלח לכסא לפני שנתיים, פרנק.
He went to the chair two years ago, Frank.
אני זוכר שהתעוררתי בעיניים מכוסות וקשור לכסא.
I remember waking up blindfolded and tied to the chair.
אתה מבין, לכסא כך שהיא לא יכלה לברוח.
You know, to a chair, so she couldn't get out.
בוס, הרגע השתמשת באמצעי מיותר על חשוד כאשר כבלת אותו לכסא.
Guv, you have just used unnecessary restraint on a suspect by handcuffing him to a chair.
ראיתי חדר חשוך, כמה אנשים, ובחור קשור לכסא.
I saw a dark room, some people, and a guy tied to a chair.
תוציא את הפטיש, ונמסמר את נעליו לכסא.
Get that hammer out back, and we'll nail his shoes to the chair!
אתה יודע שאתה קשור לכסא, נכון?
You know you're cuffed to a chair, right?
קשור לכסא הוא ידע שאני שוטר.
It turns out, he'd known I was police from day one.
מנסים לקשור אותך לכסא החשמלי, בחור
We're trying to strap you to the electric chair, boy.
ג'ולייט, מתחת לכסא יש פלאפון.
Juliet, under the chair, there's a cell phone.
עכשיו הלהבה שהדלקת דולקת קרוב לכסא המלכות.
Now, the flame you lighted burns close to the throne.
נגזרתי לכסא החשמלי בעוד שבעה חודשים.
I'm supposed to get the electric chair in seven months.
את פשוט קפצת לכסא שלי, איב
You just jumped in my seat, Eve.
גאריק הוא לא מלך אבל נמוך יליד מתחזה לכסא שבור.
Garrick is no king but a low-born pretender to a broken throne.
מארק, מצאתי את זה מתחת לכסא שלי
Marc, I found this under my chaise.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 239. מדויק: 239. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo