הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ללא דופי" לאנגלית

חפש את ללא דופי ב: הגדרה מילים נרדפות
impeccable
unimpeachable
beyond reproach
unblemished
irreproachable
impeccably
flawlessly
perfectly
הסתכלתי מקרוב על החיסון והוא ללא דופי.
I've looked closely at the vaccine research and it's impeccable.
למרות שאתה הבוס, והשיפוט שלך הוא ללא דופי.
Although you are the boss, and your judgment is impeccable.
לא, אבל המקור הוא ללא דופי.
No, but the source is unimpeachable.
גם אם היה לי הכסף, לכבודו הוא ללא דופי.
Even if I had the money, his honor is unimpeachable.
אופיו של מר אדמס הוא ללא דופי.
Mr. Adams's character is beyond reproach.
אך אילו התנהגותך היתה ללא דופי, לא היית נחשף לתקריות מעין אלו.
But if your behavior were beyond reproach... you would not be exposed to mishaps of this kind.
מדהים, מאחורי החליפה הלבנה ללא דופי פועם לב
Amazing! Behind that impeccable white suit beats a heart - of recyclable plastic.
הערב הוא חגיגה חשובה מאוד ולכן רמת השירות חייב להיות ללא דופי.
Tonight is a very important gala so the standard of service must be impeccable.
החדר הזה, למשל מעוצב ללא דופי.
This room, for instance, impeccable design.
אנחנו מתאמים את אבק השריפה לחומר נפץ שצריך לפעול ללא דופי פגיעה בהם.
We correlating our gunpowder to the life explosives... it should do impeccable damage to them.
הטעם שלי בנשים הוא ללא דופי.
My taste in women is impeccable.
לפני עיראק, שיא של הבחור הזה היה ללא דופי.
Before Iraq, this guy's record was impeccable.
אני בטוח שהמתמטיקה שלך הוא ללא דופי.
I'm sure your maths is impeccable.
[טלפונים סלולריים] עיתוי ללא דופי.
[Cellphone rings] Impeccable timing.
משפחתה אינה אחד עשיר, אבל השושלת האצילית שלהם היא ללא דופי.
Her family is not a wealthy one, but their noble lineage is impeccable.
מר לוג, מוטב שתדע כי מצאתי מומחה מחליף אנגלי עם המלצות ללא דופי.
Mr. Logue, you must know that I've found a replacement English specialist with impeccable credentials.
שלך ואת התזמון באותו ההתרמה היה ללא דופי.
And your timing at that fund-raiser was impeccable.
מערכת טועמי המזון שלי - .היא ללא דופי.
My system of food tasters is impeccable.
האלגנטיות של העולם הישן של נסיעות האוקיינוס ושיא הבטיחות ללא דופי שלנו.
The old-world elegance of ocean travel and our impeccable safety record.
כשהיא מגיעה ממחלקת חקירות פנימיות, היא ללא דופי.
Coming from I.A., She's unimpeachable.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 183. מדויק: 183. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo