הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ללא הפוגה" לאנגלית

חפש את ללא הפוגה ב: הגדרה מילים נרדפות
unabated
unceasingly
לוסי לא הופיעה עדיין, והצרות היו קורים ללא הפוגה.
Lucy hadn't showed up yet, and The Troubles were happening unabated.
ציטוט:בראד אנדרסון, סגן נשיא בכיר, קבוצת המוצרים הארגוניים של Dell: "הקצב המדהים של יצירת נתונים ממשיך ללא הפוגה מבלי להראות סימנים של האטה.
Quote:Brad Anderson, senior vice president, Dell Enterprise Product Group: The astounding rate of data creation continues unabated with no signs of slowing down.
חפרנו ללא הפוגה לתוך האוקיינוס כדי להזין את עצמינו.
We delve unceasingly into the ocean to nourish ourselves.
אפילו עכשיו, זה נותר ללא הפוגה.
Even now, it remains unabated.
אם ההתפרצויות הללו ימשיכו ככה ללא הפוגה, אז כן.
If these eruptions continue unabated, yes.
אבל בלעדיו, הסימפטומים של המוטציה יחזרו, ללא הפוגה.
But without it, the symptoms of the mutation will come back, unabated.
כבר הרגנו שלוש מהן, ואם זאת הרשע שלהן ממשיך ללא הפוגה.
Now, we have already killed three of them, and yet their malice continues unabated.
אני מניח שהמסע שלי, לשדוד, מהעשירים ולתת לעניים יכול להימשך ללא הפוגה.
I trust my quest to rob from the rich and give to the poor may continue unabated.
וכמו שאני כרגע יושב באופן מלא מחוץ אמצעי התגמול שלך, תגובה זו תמשיך ללא הפוגה עד ש, הגברים שלך, וש המבנה ניתנים נכה באופן מלא.
And as I currently sit fully outside your means of retaliation, this response will continue unabated until you, your men, and that structure are rendered fully incapacitated.
עד כה המשטרה הייתה אין באפשרות לחקור כמהומות ממשיכה ללא הפוגה ב -
So far the police have been unable to the rioting continues unabated in...
אם נרכב ללא הפוגה, ארבעה, אולי חמישה.
If we ride hard, four, maybe five.
אפילו כעת הם נעים ללא הפוגה לכיוון הכפרים הצפוניים ביותר של הדונדאין.
Even now they move relentlessly toward the northernmost villages of the Dúnedain.
אני לא יודע, אבל הם חוסמים את כל יציאה ללא הפוגה.
I don't know, but they are blocking up every exit with no letup.
הוא מדוכא ללא הפוגה, אין לו דבר להפסיד.
He is oppressed, with no reprieve.
"לקחתם על עצמכם את העבודה של לייצר תשוקות ולהפוך אנשים למכונות אושר אשר נעות ללא הפוגה.
You Have taken over the job of creating desire and have transformed people into constantly moving happiness machines.
השגחה רצופה ללא הפוגה.
There'll be no let up.
התינוק בכה ללא הפוגה.
יחד עם משרדי מפכ"ל המשטרה מלרוני והתובע המחוזי קריין, הצוות שלי ואני עובדים ללא הפוגה כדי לוודא שאותם מוגי לב יעמדו לדין.
Together, with the officers of Police Commissioner Mulrooney and District Attorney Crain, my staff and I are working round the clock to make certain these cowards are brought to justice.
ארבע-חמש פעמים בשבוע טיפול נפשי פסיכואנליטי במשך עשרות שנים וללא הפוגה, וטיפול תרופתי-נפשי מעולה.
Four- to five-day-a-week psychoanalytic psychotherapy for decades and continuing, and excellent psychopharmacology.
והרוח תמיד היתה שם הרוח הקבועה לוחצת על העצבים ללא הפוגה
And always there was the wind... the ever present wind, constantly grating on the nerves.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 25. מדויק: 23. זמן שחלף: 40 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo