הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ללא הפסק" לאנגלית

חפש את ללא הפסק ב: הגדרה מילים נרדפות
constantly
non-stop
endlessly
uninterruptedly
nonstop
relentlessly
raining all the time
perpetually
ולבחור איזה עינוי יגרום המשקל שלך ללא הפסק.
And choose which torture your own weight will inflict constantly.
הייתי נזכרת ללא הפסק במשיכה המתמשכת שיש לי למאטי.
I was being constantly reminded of my lingering attraction to Matty.
הרבי משבח אותך ואת פרנסיסקו קרוז באוזניי ללא הפסק.
Herbie here has been singing your and Francisco Cruz's praises to me non-stop.
הרצתי 1,000 קילומטרים של תיל בשבוע ללא הפסק.
I ran 1,000 miles of wire a week, non-stop.
האם ניסית לחפש אותה - .ללא הפסק, באינטרנט.
Have you ever tried to find her? Endlessly. On the Internet.
ונכון ששון נראה קורן מאושר, עם אישה שמאושרת להיות איתו, שלא חושבת ללא הפסק שהדשא של השכן ירוק יותר?
And doesn't Sean seem gloriously happy... having a wife who's happy to be with him... who isn't constantly thinking the grass is greener?
ריק, תודה שדרבנת אותי ללא הפסק לבצע בחירות כאלה, הוריי, אני אוהב אתכם בכל לבי.
Rick, thank you for pushing me constantly to make choices like this, my parents, I love you dearly.
הדבר המגניב הוא, מה שאנחנו עושים הוא שאנחנו משנים את דעתו של מיילו ללא הפסק.
The cool thing is, what we're doing is we're changing the mind of Milo constantly.
זה ללא הפסק.
It's non-stop.
כתבתי לו ללא הפסק
I wrote him constantly.
היא נכללת במגוון קסמים ומאומנת ללא הפסק.
It comes into play in any number of tricks and is exercised constantly.
אפשר לראות ללא הפסק מלמעלה, הם אומרים
"You can see forever from the top," they said
נמשיך לשיר ללא הפסק אחרת נקלקל.
We'll keep singing without fail Otherwise we'd spoil it
לא נוחתים עליו, כיוון שהדברים הללו מסתובבים ללא הפסק.
You don't land on it, because these things are tumbling end over end.
הם ביקשו ללא הפסק להיכנס לפלסטינה.
They looked for without relaxation to enter in Palestine.
הגשם יורד ללא הפסק אבל הנהר מוסיף להתייבש
Keep raining all the time But the river running dry
והנרי ללא הפסק מקטלג את הספריה שלו.
Henry is forever cataloging his library.
רק מכיוון שאתה אומר את זה לכולם ללא הפסק.
Only because you keep telling everyone you are.
קללות הן לא גסות כאשר אומרים אותן ללא הפסק.
Profanity is not very profane when it's used perpetually.
אני מובס ללא הפסק" "אבל נולדתי לניצחון"
'I am Defeated all the time, yet to Victory I am born.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84. מדויק: 84. זמן שחלף: 156 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo