הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ללא הפסקה" לאנגלית

חפש את ללא הפסקה ב: הגדרה מילים נרדפות
non-stop
constantly
continuously
all the time
continually
tirelessly
incessantly
without a break
nonstop
relentlessly
endlessly
never sleeps
without pause
repeatedly
אתה מפעיל את הפה שלך ללא הפסקה מאז הרגע שנפגשנו.
You've run your mouth non-stop since the minute we met.
אני חושב עליך ללא הפסקה מאז שעזבת.
I've been thinking about you non-stop since you left.
היא נאבקה ללא הפסקה כדי להשתחרר.
She was constantly fighting to get out.
צי הדאלקים מקיף את גאליפריי, יורים עליו ללא הפסקה.
The Dalek fleets are surrounding Gallifrey, firing on it constantly.
ירד ללא הפסקה גשם במשך שלושה ימים.
It rained continuously for three days.
גורם להקרנת ההנפשה ללא הפסקה, במקום הקרנה פעם אחת ועצירה, בשעת הקרנה ב - Flash Player.
Causes the animation to loop continuously, rather than play once and then stop, when played in Flash Player.
פה בממלכלת החיות אנו מביאים התרגשות ללא הפסקה
Here at the Animal Kingdom we bring you non-stop excitement.
ללא הפסקה כאן עם האורוות, השיפוצים והבנק.
It's non-stop here with the stables, the renovations and the bank.
נכנסתי לרכב ונסעתי ללא הפסקה עד קסטיד.
I took the car and drove non-stop to Castide.
אתה עובד ללא הפסקה, אני יודעת שאתה סובל...
You' working non-stop, I know you're in pain...
מאז היא עובדת עם האנשים האלה ללא הפסקה.
Since then, she's been working with these people non-stop.
כריס, חשבתי על זה ללא הפסקה.
Chris, I've been thinking about this constantly.
חברת התעופה קלארק קנט, ללא הפסקה למטרופוליס.
I mean, Clark Kent airlines, non-stop to Metropolis.
מסתבר שהוא שותה מים ללא הפסקה.
Turns out he's been drinking water non-stop,
לא, כי זו היתה מוזיקה ללא הפסקה.
No. Because it was non-stop music.
היא מדברת כמו חוזרת בתשובה, ללא הפסקה.
She talks like a born-again non-stop.
למעשה, מדובר בזלילה ללא הפסקה.
Basically, it's non-stop eating.
עבדתי ללא הפסקה 30 שנה, טוב?
I've been working constantly for 30 years, okay?
אולי משום שהלכת עירום ללא הפסקה.
Maybe 'cause you was walking around naked as the day is long.
עבדתי על התיק הזה שלושה חודשים ללא הפסקה
I've been working on this case for three months, intensely.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 643. מדויק: 643. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo