הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ללא מגע" לאנגלית

חפש את ללא מגע ב: הגדרה מילים נרדפות
contactless
untouched
without touch
without touching
without contact
without any contact
non-contact
אימות מרובה גורמים באמצעות קורא כרטיסים חכמים ללא מגע משולב, מודול הפלטפורמה המהימן גרסה 12 וקורא טביעות אצבעות ביומטרי אופציונלי
Multi-factor authentication via an integrated contactless smart card reader, Trusted Platform Module v1.2 and optional biometric fingerprint reader
קורא כרטיסים חכם ללא מגע מאפשר שילוב של גישה פיסית ולוגית
Contactless Smartcard Reader enables convergence of physical and logical access
מצאתי הנערה החדשה הזאת מהמדינה, ללא מגע תתכונן אותה
I found this new girl from the country, untouched Get her ready
טבע לא היה ללא מגע במשך אלפי שנים.
Nature has not been untouched for thousands of years.
וידיך מרגיעות בסיפוק, עשית את זה ללא מגע
And your hands stilled with did this without touch,
עשית את זה ללא מגע, אז זה, הכל מסביבי,
You did this without touch,
פירמידות לאור ירח, אי ללא מגע אדם.
Pyramids by moonlight, an island untouched by man.
ובתם התינוקת, אולם לא נשאר ללא מגע בעריסתה.
Their infant daughter, however, was left untouched in her crib.
בנוסף, תחנת העבודה M6500 מגיעה עם תכונות אבטחה אופציונליות לרבות אבטחת ControlVault, קורא טביעות אצבע באישור FIPS וקורא כרטיסים חכמים ללא מגע של Dell, וכך היא מספקת אפשרויות אבטחה מקיפות במיוחד.
In addition, the M6500 comes with optional security features including Dell ControlVault security, FIPS fingerprint reader and a contactless smart card reader, delivering very comprehensive security options.
שלוט בגורמים בעלי הרשאת גישה לנתונים שלך בעזרת אפשרויות גישה של ControlVault של Dell, פתרון 'הגנה על נתונים | הצפנה' של Dell, כרטיס חכם ללא מגע וקורא טביעות אצבע.
Control who has access to your data with Dell ControlVault, Dell Data Protection | Access, contactless smart card and fingerprint reader login access options.
קורא כרטיסים חכמים וקורא כרטיסים חכמים ללא מגע (אופציונלי)
Smart Card Reader and Contactless Smart Card Reader (optional)
כל האזור מסריח בעיקר עבור חיתוך עצים כך העצים האלה הם לחלוטין ללא מגע.
The whole area mostly sucks for logging, so these trees are completely untouched.
היא מתה ללא מגע.
She died untouched.
זה היה ללא מגע קודם.
It was untouched.
עשית את זה ללא מגע
You did this without touch,
הרתע עיניים חטטניות באמצעות קורא כרטיסים חכמים כלול כסטנדרט (זמינה אפשרות לקורא כרטיסים ללא מגע), קורא טביעות אצבע אופציונלי וכוננים קשיחים מוצפנים אופציונליים.
Deter prying eyes with a standard smart-card reader (contactless option available), optional fingerprint reader and optional encrypted hard drives.
קשה לקבל שיער שלך גרון ללא מגע אינטימי.
It's hard to get a hair in your throat without intimate contact.
פרש כמוך לא נופל ללא מגע.
A horseman like you doesn't suddenly go flying without any contact.
שרדתי 18 שנים ללא מגע אישה.
I went 18 years without the touch of a woman.
חיו ללא מגע עם העם שלהם והיו נערצים כישויות אלוהיות.
Had lived without contact with their people, Revered as divine beings.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 52. מדויק: 52. זמן שחלף: 71 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo