הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ללכת" לאנגלית

הצעות

5821
3288
1674
אפשר ללכת הביתה אני מרגיש מוזר?
Can we go home? I feel kind of strange.
אתה מוכן להכריז כדי שאוכל ללכת הביתה
Could you just pronounce him so I can go home?
שנים אחרי התאונה חלמתי שאני יכולה ללכת.
Well, for years after my accident, I had dreams that I could walk.
הוא יכול ללכת במשחקים הבאים ועדיין להשיג 1000!
He could walk through the next two games and still break a thousand!
כשתגיעו למקסיקו סאלי יוכל ללכת לכל מקום שירצה.
When you get to Mexico, Sully can go anyplace he wants.
היינו צריכים ללכת בסיירות ולהגיע לקליפורניה"
We should go down around the Sierras and get to California.
תזכור להגיד לבוג שאתה לא יכול ללכת לטיול בנים
Remember to tell Boog that you can't go on guys' trip.
אז בעצב, אנחנו חייבים ללכת...
then sadly, we must go... with our horse.
כנראה שכולנו אמורים ללכת כמו פראן.
So apparently we're all supposed to walk like Fran.
ואז העולם הוא שלכם תוכלו ללכת לכל מקום
Then the world is yours, go wherever you'll want.
נוכל ללכת בכל דרך שתרצי בסדר?
We can go whichever way you want, all right?
אולי נוכל ללכת לדוג יחד ו...
Maybe we can go up to the river together and...
איחוליי, ואתם רשאים ללכת הביתה.
You have my congratulations, and you may go home.
אנחנו יכולים ללכת לשם ולבקש ממנה להרים קצת עפרונות!
We could go over there and ask her to pick up some pencils!
תוריד אותי אני יכולה ללכת בעצמי!
Put me down! I can walk on my own.
אתם רשאים ללכת לשדות",או במורד המשעול
'you may go into the fields or down the lane,
ללכת לשם ואני לא יודע, לחזור
Go there and I don't know, ride back.
אתה חושב שאנחנו צריכים ללכת להר הזה?
Do you think we should just go over to that mountain?
זה בדיוק ההפך כיוון שהם אמורים ללכת.
That's the exact opposite direction they're supposed to go.
כשמועות ללכת, צמצומים אלה נוטים ללכת נגיפיים.
As rumors go, downsizing ones tend to go viral.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 81857. מדויק: 81857. זמן שחלף: 197 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo