הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למופע יצורים" לאנגלית

תוצאות נוספות

ספריית הרשת המשמשת ליצירת חיבור למופע של SQL Server.
The network library used to establish a connection to an instance of SQL Server.
התחברות למופע SQL Server בעל שם באמצעות אפשרות החיבור MultiSubnetFailover אינה נתמכת.
Connecting to a named SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported.
ConfigurationSectionGroup אינו ניתן לעריכה לפני הוספתו לקבוצת מקטעים השייכת למופע של תצורת מחלקה.
ConfigurationSectionGroup cannot be edited before being added to a section group belonging to an instance of class Configuration.
ציין את חשבון המשתמש שיקבל זכויות ניהול למופע זה של Project Server.
Specify the user account that will be given administrative rights to this Project Server instance.
מתאר סוג הבסיס אינו שייך למופע LobSystem.
Root type descriptor does not belong to LobSystem Instance.
אני חושב שמצאתי שלושה משתתפים נלהבים למופע.
I think I just found three eager new participants for the talent show.
זה לינט קלטת אודישן גרם למופע.
This is the audition tape Lynette made for the show.
מה דעתך שנלך למופע קסמים יחד?
How about you and I go to a magic show together?
בשישה השבועות הקרובים אנו נתכונן למופע הצעדים.
For the next six weeks, we prepare for the step show.
האם אנחנו מאחרות בהרשמה למופע הכשרונות?
Are we too late to sign up for the talent show?
ג'וב התחיל להתכונן למופע הקסמים לחתונה של מייקל.
And Gob began to prepare a magic trick for Michael's wedding.
היא אפילו לא רוצה אותי לעבודה למופע יותר.
She doesn't even want me to work for the show anymore.
אני צריך להחזיר את שניכם למופע.
I got to get you two back to the show.
זו הסיבה למופע הקטן שלך כאן?
Is that what your little show here was all about?
אני צריך תירוץ ללכת למופע הסטנדאפ הזה.
I actually need an excuse to go to this stand-up show.
הם שכרו סירה בווילמינגטון'כדי להפליג למופע הזיקוקים בקלרידג.
They rented a boat in Wilmington to sail to Claridge for the fireworks.
את יודעת שיש לנו אודישן למופע האביב אחה"צ.
You know, we're having auditions for the spring performance this afternoon.
וזאת הייתה חזרה גנרלית למופע ריקודים.
It was like a dress rehearsal - for a dance concert.
כולם הולכים למופע עם נחש בתיק.
Everyone goes to a gig with a snake in their bag.
האמת שיש לי כרטיסים למופע בברודוויי מחר.
Actually, I've got tickets for a Broadway show tomorrow night.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20980. מדויק: 0. זמן שחלף: 349 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo