הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למטה" לאנגלית

ראה גם: מלמעלה למטה
חפש את למטה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

לחץ על לחצן החץ למטה בעמודה Format.
Click the down arrow button in the Format column.
כשבוחרים באפשרות Reorder, המשתמשים יוכלו להזיז אזורים חוזרים למעלה או למטה בשעת עריכה בדפדפן.
When you select Reorder, users will be able to move repeating regions up or down when editing in a browser.
הייתי צריך להפסיק אחרי המשקה השלישי למטה.
I should have stopped after I had my third drink downstairs.
הוא והחבר שלו למטה עם האבטחה.
He and this friend of his are downstairs with security.
למידע נוסף, עיין בפרק ColdFusion שרשום למטה.
For more information, consult the ColdFusion chapter listed below.
כדי לפנות למשרד של Intel, בחר מהרשימה למטה:
To contact an Intel office, choose from the list below:
האם OneNote מצא את המילה בתמונה של כרטיס הביקור למטה?
Did OneNote find the word in the picture of the business card below?
העתק את קוד ה - HTML של הלחצן מ - PayPal והדבק למטה.
Copy the button's HTML code from PayPal and paste below.
למידע נוסף, עיין בנושאים הקשורים ל - Spry הרשומים למטה.
For more information, consult the Spry topics listed below.
נחרדתי, ירדתי למטה לרחוב כדי לחפש אותה.
Nervous, I went down to the street to look for her.
בחלונית Bindings, לחץ על החץ למטה בעמודה Format להרחבת התפריט הנפתח של תבניות הנתונים הזמינות.
In the Bindings panel, click the down arrow in the Format column to expand the pop-up menu of available data formats.
הזזת עמודה למעלה או למטה בחלונית Master Columns קובעת את סדר הנתונים באזור המאסטר בעמוד.
Moving a column up or down in the Master Columns panel sets the order of the data's appearance in the master region on the page.
אבל יש גם מדינות אפריקאיות כאן למטה.
But you also see that there are African countries down here.
למעשה אני למטה זוג הסוכנים עכשיו.
I'm actually down a couple of agents right now.
שמתי קערת האוכל שלו למטה לפניו.
I put his food bowl down in front of him.
נשלחנו מודול בלימה למטה אל יציאת הדרום.
We'll send the containment module down to the South exit.
וכשאתה מוצא שאתה למטה:הסתכל סביבך
When you find that you're down, well, just look around.
בדרכך למטה לא חושב שזה יהיה קל
On your way down don't think it'll be easy
אחי מטביל מומרים למטה בבריכה היום.
My brother is baptizing converts down at the pond today.
אנחנו מפסידים בקרב שם למטה אתה יודע.
We're losin' the battle down there, you know.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28605. מדויק: 28605. זמן שחלף: 195 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo