הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: למכשיר הקשר
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למכשיר" לאנגלית

device
comm
the machine
instrument
radio
wired
contraption
on a ventilator
into the
bug
answering
on a vent
ECMO
Kelownan
C.T

הצעות

31
בחר תבנית לשליחת פריטי Outlook למכשיר נייד.
Choose the format for sending Outlook items to a mobile device.
למכשיר הנייד שלך לא תהיה אפשרות להסתנכרן עם השרת באמצעות Exchange ActiveSync עקב מדיניות גישה שהוגדרה בשרת.
Your mobile device won't be able to synchronize with the server via Exchange ActiveSync because of an access policy defined on the server.
זה בטח תודות למכשיר או למנורות הצבעוניות.
That must be thanks to the machine or the colored lamps.
עכשיו בואו נדבר על כמה מהמאפיינים שחשובים למכשיר המהפכני הזה.
Now let's talk about some of the characteristics that are important for this revolutionary device.
למכשיר הסוואה אישי, ג'אנוס לא הספיק לעשות זאת
For a personal cloaking device. Janus never got around to making it,
אלה העיצובים הראשונים למכשיר הסוואה אישי.
These are the initial design concepts for a personal cloaking device.
חשבון זה משויך למכשיר שלך ואין אפשרות להסיר אותו.
This account is associated with your device and cannot be removed.
שלח סיכום של לוח הזמנים שלך למכשיר נייד
Send a summary of your schedule to a mobile device
גישה להגדרות שלך מהמועד שבו נכנסת בפעם הראשונה למכשיר
Access your settings from when you first signed in to your device
התעלינו על החלל בין המוח למכשיר.
We were transcending the space between the mind and the device.
הוא בנוגע למכשיר הקטן הזה שנקרא מדי-מטר.
It's about this little device called a medi-meter.
יש לזה ידית כמו למכשיר עינויים מימי הביניים.
It-it has this handle like some sort of medieval torture device.
ל-Microsoft Exchange לא הייתה אפשרות לשלוח את הפריטים הבאים למכשיר הנייד שלך. פריטים אלה לא נמחקו. אתה אמור לגשת אליהם באמצעות Outlook או Outlook Web Access.
Microsoft Exchange was unable to send the following items to your mobile device. These items have not been deleted. You should be able to access them using either Outlook or Outlook Web Access.
ל - Exchange ActiveSync לא היתה אפשרות לשלוח פריט אחד או יותר למכשיר שלך.
Exchange ActiveSync was unable to send one or more items to your device.
שלח התראה למכשיר הנייד שלי כשאני מקבל הודעות ממישהו
Send an alert to my mobile device when I get messages from someone
כיצד להפוך אופניים למכשיר של טרור.
How to turn a bicycle into an instrument of terror.
חתיכת המתכת שנתת לקרנל הייתה שייכת למכשיר תעשייתי ששימש לבדיקת בארות
The piece of metal you gave Carnell was from an industrial device used to test wells.
הקרבה שלנו לסערה היא מפריע למכשיר.
Our proximity to the storm is interfering with the device.
אי אפשר לחזור למכשיר קפה רגיל?
Can we just go back to a regular coffee maker?
ואז הזרם השני של השתן מכוון למכשיר הטלוויזיה.
And then this other stream of urine is going onto that television set.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 468. מדויק: 468. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo