הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למלך" לאנגלית

to the king
viceroy
הוא רצה לתת אותה לאישה למלך סיציליה.
He wanted to marry her off to the King of Sicily.
אלא אם ברצונכם להסביר למלך מדוע יריתם בשליח מלכותי.
Unless you care to explain to the king why you shot his royal messenger.
הבאתי חדשות טובות למלך, אביך.
I was bringing good news to the king, your father.
בשל בגידתך תמיד תשאר עבד למלך החשכה.
For your betrayal, you shall forever be a slave to the King of darkness.
תשמרו על עצמכם, שם נאמנים למלך
Take care, they are are loyal to the King.
אחותי נשואה למלך של כנופיית פשע מקסיקאית.
My sister is married to the king of a Mexican crime gang.
אל תשכח שאתה מדבר למלך צרפת.
Do not forget you are speaking to the king of France.
תגיד למלך בדיוק מה שאמרת לי.
Say to the King exactly what you said to me.
הבית לא יכול להינתן למלך בנושא הזה!
The House cannot give way to the King on this matter!
ואז תוכל להעניק למלך אחד מצאצאיהם.
Then you can present one of their offspring to the king.
נראה את זה למלך והשריף הוא היסטוריה.
We show that to the King and the Sheriff's history.
ואני שמעתי שהצעת הצעה למלך נוואר.
And I heard that you made an offer to the king of Navarre.
כתבי למלך, מיליידי, והתחנני לסליחתו.
Write to the King, my lady, beg his forgiveness.
מי נתן לך זכות לפנות למלך בלי רשות?
Who allowed you to refer you to the king without permission?
שמישהו חשב שזה רעיון טוב להפוך אותך למלך הגיהינום.
Somebody thought it was a good idea to make you the King of Hell.
שלח לו להודיע למלך השיבה שלנו.
I sent him to inform the king of our return.
תעבוד ישירות תחת המשנה למלך שמונה ע"י הנשיא.
You'll be working directly under the viceroy just appointed by the president.
הוא אומר לי שהיא המלכה מתאים למלך.
He tells me she's a queen fit for a King.
אימפריות נמדדות על אוצרות נלקחו והמספר שההשתחוות למלך שלהם.
Empires are measured on treasures taken and the number that bow to their king.
אנחנו לא הולכים להגיש, למלך אנגליה קוקטייל!
We are not going to serve the King of England a cocktail!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1631. מדויק: 1631. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo