הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למסחר" לאנגלית

trading
for trade
commercial
of Commerce
commercialize
כשעזבת בלונדון, הודו המזרחית הייתה חברה למסחר.
When you left London, the East India was a trading company.
לא, קרן למסחר בסחורות עתידיות בדובאי.
No, a commodities trading fund in Dubai.
לא טוב למסחר, אני יכול לומר לכם.
Not good for trade, I can tell you.
כן, אני אשתמש בה למסחר.
Yes, I will use it for trade.
"בקומה החמישית, בדירה זמנית בשטח שמיועד למסחר.
On the fifth floor, in a temporary commercial apartment.
טכנית, הדירה הזאת היא בשטח שמיועד למסחר, אבל זה בכאילו.
This apartment is technically zoned commercial, but that's fake.
בין השאוודי, הנשים מאוד יקרות למסחר.
Among the Shaved, women are valued highly for trade.
ורנון תיארה למסחר קרב אצילי, למרות כל מסחר התחיל בשירותים מסריחים.
Vernon had described trading as a noble duel, even though every trade started in a stinking toilet.
אבי סידר את נישואיי לביתו של שותף למסחר דני עשיר.
My father had arranged my marriage to the daughter of a wealthy Danish trading partner.
השטרות האלה דווחו בידי הבנק הבנק הלאומי למסחר של סקוטלנד, ככאלה שנגנבו בשוד הרכבת.
Those notes were reported stolen by the National Commercial Bank of Scotland during the train robbery.
אם הם יצליחו, אולי יהיו לנו שותפים למסחר טובים יותר.
If they pull it off, we might have a more viable trading partner.
הם עשו מניפולציה בנוגע לתנאים שבכוכב שלהם, ואף אחד לא רצה להסתכן בהעלבתם ולאבד הזדמנויות למסחר.
They manipulated information about the conditions on their planet, and no one wanted to risk offending them and losing opportunities for trade.
אם החופש הוא מה קורה למסחר, אז גורלו של טוב כמו ורצח.
If freedom is what's up for trade, then destiny's as good as slayed.
טיילה, תודה שהבאת אלינו את השותפים למסחר החדשים האלה.
Teyla, thank you for bringing new trading partners.
פתוח למסחר באור היום וננעל עם שקיעת החמה?.
Open for trade during light of day, secured as sun retires.
דרכים חדשות חוצות את שרידי היערות הקטנטנים, זוהי תשתית הדרושה למסחר, תעשייה ולתיירות ההולכת ומתרחבת.
New roads criss-cross the tiny remnant forests, the infrastructure needed for trade, industry and increasingly, tourism.
החבר החדש שלי, קווין דויל הראה לי איך אפשר למנף את הכסף פי שתיים וחצי בחברה למסחר יומי.
My new friend, Kevin Doyle, showed me how you could leverage two and a half times your cash at the day trading firm.
הוא אמר דילייני אמר לו שהוא הולך להשתמש הספינה למסחר.
He said Delaney told him he was going to use the ship for trade.
אני מעין גשר בין אמנות למסחר.
I'm sort of a bridge between art and commerce.
אני שותף בחברה למסחר בנגזרות, בג'נבה.
I'm a partner in a derivatives-trading company in Geneva.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 158. מדויק: 158. זמן שחלף: 250 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo