הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: מחוץ למסך
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למסך" לאנגלית

to the screen
the veil
on the monitor
mask
up on-screen
Jumbo Tron

הצעות

אזהרה: נבחר רישום בעת כתיבה למסך.
Warning: Posting was selected while writing to the screen.
סיבוב עצמים תלת-ממדיים באופן יחסי למסך.
Turns 3D objects around relative to the screen.
מחשב הלוח Latitude XT מסייע לך לעבוד במהירות וביעילות, כמעט בכל עת ובכל מקום . העבר רעיונות מהראש למסך במהירות ובקלות.
The Latitude XT tablet PC helps you work fast and efficiently, virtually any time, anywhere. Get ideas from your head to the screen quickly and easily.
נא להפנות את תשומת לבכם למסך בעודנו נפרדים לשלום מחברים ותיקים.
Please turn your attention to the screen, as we say goodbye to old friends.
הפרסומות האלה נהיות ממש מרושעות, אנחנו יושבים קרוב מדי למסך.
Man, these anti-piracy ads are getting really mean. I think we're sitting too close to the screen.
וכדי להביא אותו למסך דרוש הצוות הנכון.
To make it to the screen, we'll need the right team behind iT.
הצג מתאפיין בדיוק ובזמן תגובה מדהימים, כך שלא תאבד את מחשבותיך בדרך למסך.
The display boasts incredible accuracy and response time, so you won't lose your thoughts on the way to the screen.
עליך לבחור מסמך Visio לפני שתוכל להמשיך למסך הבא.
You must select a Visio document before you can proceed to the next screen.
הרחב עמוד OneNote למסך מלא אם אתה זקוק לשטח נוסף לרישום ההערות שלך.
Expand a OneNote page to full screen if you need more space for taking your notes.
העברתי אותם למסך שלה לפני שדיברתי איתה.
I put them on her in-screen 15 minutes before I talked to her.
אחד מהם מחובר למודם או למסך?
Are any of them connected to a modem or a screen?
ישבתי בחוץ אבל יכולתי, לשמוע מבעד למסך
I sat outside, but I could still hear through the screen.
הכישרון שהן מביאות למסך הקטן ענק באמת.
The talents they bring to the small screen are truly giant in scope.
ישנן שתי שיטות לגשת למסך ניהול רשימת פריטים מנועים:
There are two ways to access the Exclude List Management screen:
דבר זה עלול לגרום למסך ריק בטלוויזיה לאחר החיבור.
This may result in the TV showing a blank screen after connecting.
הצמד את האפליקציה למסך התחל המותאם אישית
Pin the app to your custom Start screen
בניגוד למסך הזה בו הנקודות מונחות בזהירות, זה החומר הגולמי.
Unlike this screen where the dots are placed carefully, this is a raw material.
ייתכן שהיא הועברה או נמחקה. חזור למסך הקודם.
It might have been moved or deleted. Please go back to the previous screen.
חברות שאוהבות את התכונות של Latitude E5400 אבל זקוקות למסך גדול יותר של 15.4 אינץ'.
Companies that like the features of the Latitude E5400 but need a larger 15.4 screen.
לפרופיל זה אין את המידע הדרוש לתיקון צבע למסך כולו.
This profile does not have the information required for whole-screen color correction.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 283. מדויק: 283. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo