הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למספר" לאנגלית

number
for a few for a couple for several multiple
to some
to several
a couple of
how many
a bunch of

הצעות

לא ניתן להגדיר את מאפיין SqlConnectionRetries למספר שלילי.
The SqlConnectionRetries property cannot be set to a negative number.
הייתי בעיר אז התקשרתי למספר הישן שלך.
I was in town so I called you at your old number.
האריסון נוסע לאורלנדו רק למספר שבועות, דקסטר.
Harrison's only going to Orlando for a few weeks, Dexter.
אך העדרים נשארים רק למספר חודשים וממשיכים במסעם האפי.
But the herds only stay for a few months before continuing on their epic journey.
כנראה כדאי שתרתיח את הבנות למספר שעות כשתחזור הביתה.
Probably want to boil the kids for a couple hours when you get home.
אני רק נוסע ליוסמיטי למספר שבועות.
I'm just going up to Yosemite for a couple of weeks.
אני פה למספר חודשים מחפשת עבודה.
I'm here for a few months, looking for work.
החלטתי למנות אותך למספר אחת שלי.
So, I've decided to make you number one.
ברגע זה לא ניתן להתקשר למספר זה באמצעות Skype.
You can't call this number on Skype right now.
עליי למכור את נשמתי למספר שנים.
I need to sell my soul for a few years.
אבל יש מקום למספר גופות נוספות.
But there is still room for a few more bodies.
ניתן למספר עמודים במסמך בדרכים שונות.
You can number the pages in your document in a variety of ways.
אודיע למספר אחת על הסידור החדש.
I'll inform Number One we made a new arrangement.
היא יצאה מטווח המצלמה למספר שניות.
She was out of camera range for a few seconds.
האם נפרוש למספר רגעים לחדר העבודה שלי?
Shall you and I retire to my study for a few moments?
השר הנינגס יש לך רגע למספר שאלות?
Secretary Hennings, do you have a moment for a few questions?
השופט פשוט אוהב להיפגש עם הזוג למספר דקות.
The judge just likes to meet with the couple for a few minutes.
נציג של Dell יתקשר למספר הטלפון שסופק להלן כדי לאסוף את פרטי התשלום.
A Dell representative will call the number provided below to collect payment information.
אם תרצה למזג את שוברי המתנה של Dell, באפשרותך להתקשר למספר שבגב הכרטיס לקבלת סיוע.
If you would like to merge your Dell Gift Cards, you can call the number on the back of your card for assistance.
השק שתואם למספר שלנו נשלח מהקונסוליה הבריטית לפני שנה בערך.
The pouch that matches our number was shipped from the British consulate about a year ago.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2482. מדויק: 2482. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo