הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למעוד" לאנגלית

trip
stumble
fall off the wagon
tumble
trippin'
אתה לא יכול למעוד הבחור שלי ככה.
You can't trip my guy like that.
אפילו לא למעוד עליו, ביתי.
Don't even trip on him, homey.
אנו עשויים למעוד בדרך אך תרבות כן
We may stumble on the way, but civilization, yes.
האם למעוד סוכן מייקל וורן פני מקרה
Did Agent Michael Warren stumble across a case via the Deep Net?
ועכשיו את רוצה להודות לי שעזרתי לך למעוד.
And now you want to thank me for helping you fall off the wagon.
הוא משתמש בזה נגדך כדי לנסות לגרום לך למעוד.
He's using it against you to try to make you stumble.
אני לא מתכוון רק למעוד הליכה כמו תינוק או פעוט.
I don't mean just stumble walking like an infant or a toddler.
למעוד סביב שם ורוב הסיכויים, שלא יחזרו.
Stumble around in there and chances are, you won't be back.
תנסי לא למעוד על הסוכר כשתחזרי למקומך.
Try not trip on the sugar when you sit back down.
היא יכולה ליפול, ומישהו יכול למעוד בגללה.
it might fall off and someone could trip.
אחד שיצרח באמצע הלילה ואת תצטרכי למעוד במדרגות בחושך ולהחליף את החיתולים המלוכלכים.
One that will scream in the middle of the night and you'll have to stumble downstairs in the dark and change his soiled diapers.
כל עוד הם לא למעוד כל החוטים.
As long as they don't trip any wires.
לא למעוד מעל שלו מדחס חמצן.
Don't trip over his oxygen compressor.
אני יכולה למעוד לתוך הרפתקאות בדרך כה אמיצה, משום שהיא תמיד שם בשבילי.
The reason why I can stumble so fearlessly into adventure is because she's always there.
כל מה שעשיתי היה למעוד על האות שלהם.
All I did was stumble on their signal.
יכול ולנסות להשיג את הבעלים הרשומים כאן, למטה לראות אם אנחנו יכולים למעוד על משהו אחר.
And I can try to get the registered owner down here, see if we can stumble on something else.
שהכוכב הזה אכן אחראי להפלת החומות שלנו ולגרום לנו למעוד בשעה שאנו הולכים?
That this star is indeed responsible for knocking down our walls and making us stumble as we walk?
אני מנסה להתרחק אני נחנק ואני למעוד
I try to walk away I choke and I stumble
זה יכול להתהפך, למעוד, לשחות, מה שתרצה
It can flip, trip, swim, whatever you want.
"אל תספור כוכבים או שאתה עלול למעוד...
Don't count stars Or you might stumble
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 187. מדויק: 187. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo