הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: למצוא דרך
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למצוא" לאנגלית

הצעות

הערך KeyInfo לא נמצא בפריט המוצפן כדי למצוא את אסימון הפענוח.
The KeyInfo value was not found in the encrypted item to find the decrypting token.
איננו מצליחים למצוא את תיקיית OneDrive.
We're unable to find the OneDrive folder.
למד על היצע שרתי PowerEdge כדי למצוא פתרון המתאים לצרכיך.
Explore our PowerEdge server portfolio to find a solution that suits your needs.
כאן תוכל למצוא סקירה של ארוע Distree האחרון במונקו.
Here you'll find a run-down on the recent Distree event in Monaco.
ניתן למצוא את התוסף בתיקייה Goodies בתקליטור ההתקנה.
You can find the plug-in on in the Goodies folder on your installation disc.
לא היתה אפשרות למצוא או לטעון מחלקה ספתיפית שנדרשה באמצעות Reflection.
Could not find or load a specific class that was requested through Reflection.
אין אפשרות למצוא נתיב לחבר בעת יצירת השאילתה XPath.
Cannot find a path to the member when generating the XPath query.
הבה נראה אם נוכל למצוא למצוא משהו בעל-עניין עבורך.
Let's see if we can find anything of interest to you.
ולא הצלחנו למצוא 25 נערות בתיכון.
And we could not find 25 girls in high school.
לא היתה אפשרות למצוא מזהה ייחודי (handle) של זהות מקושרת.
Could not find a linked identity handle.
הזן שאילתה כדי למצוא הורדות, מידע תמיכה ותוכן אחר באתר האינטרנט של Microsoft.
Enter a query to find downloads, support information, and other content on the Microsoft Web site.
לא ניתן למצוא את הנתיב לספריה Windows Temp
Unable to find the path to the Windows Temp directory
אין אפשרות למצוא את ה - BundleVersion בתוך קובץ ערכת השפה.
Unable to find the BundleVersion in the language pack file.
ל - InfoPath אין אפשרות למצוא את מסמך ה - XML שצוין או לגשת אליו.
InfoPath cannot find or cannot access the specified XML document.
לא היתה אפשרות למצוא שרתי תעבורת רכזת זמינים עבור בקשת RPC OfflineRMS באתר המקומי.
Could not find any available Hub Transport Servers for OfflineRMS RPC request in the local site.
אין אפשרות למצוא את מנהל Exchange.
Can't find the Exchange principal.
אין אפשרות למצוא ADC של Microsoft Exchange Server כדי לשייך אליו את אובייקט הסכם החיבור של סינכרון ההתקנה.
Unable to find an Microsoft Exchange Server ADC with which to associate the Setup synchronization Connection Agreement object.
לא היתה אפשרות למצוא את מתקין מסייע הכניסה של מזהה Windows Live.
Failed to find the Windows Live ID Sign-in Assistant installer.
אין KeyInfo בחתימה כדי למצוא אסימון אימות.
No KeyInfo in signature to find verification token.
אם המתאם אינו מצליח להתחבר לנקודת הגישה, תוכנית השירות לחיבור WiFi מנסה למצוא רשת אלחוטית זמינה.
If the adapter cannot connect to the access point, the WiFi connection utility attempts to find an available wireless network.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 60148. מדויק: 60148. זמן שחלף: 186 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo