הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למצוא את הזמן" לאנגלית

חפש את למצוא את הזמן ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to find the time
find time
take the time
to make the time
finding the time
ברגע שהדברים יירגעו, אני מבטיח למצוא את הזמן.
As soon as things calm down, I promise to find the time.
הבלש קוואן, כמה נחמד מצדך למצוא את הזמן לעדכן.
Detective Kwon, how nice of you to find the time to check in.
בואו למצוא את הזמן כדי לקבל את ארוחת הצהריים.
Excuse me? Let's find time to get lunch.
בכל פעם שאני יכול למצוא את הזמן בלוח הזמנים העמוסים שלי החברתיים במועדון, סוכן טוד.
Whenever I can find time in my busy social schedule down at the club, Agent Todd.
אני חייב למצוא את הזמן להסביר לו.
I must take the time to explain it to him.
אבי, זה מאוד אדיב מצידך למצוא את הזמן להיפגש איתי, תודה.
Eminence, thank you take the time to receive me.
לא קל בימינו למצוא את הזמן, ואיך אומרים?
I mean, nowadays, it's not easy to find the time to... I don't know...
אבל, אתה יודע, זה פשוט כל כך קשה למצוא את הזמן.
But, you know, it's just so hard to find the time.
קשה למצוא את הזמן, אבל איכשהו אנחנו מוצאים אותו.
It's hard to find the time, but somehow we find it.
אבי, זה מאוד אדיב מצידך למצוא את הזמן להיפגש איתי, תודה.
Your Grace, it's very kind of you to find the time to see me, thank you.
אם הם רוצים לבוא לכאן הם צריכים למצוא את הזמן ללמוד אנגלית.
Well, if they want to come here so bad, they should take the time to learn English.
דויס, ציינת אתמול שהתקשית למצוא את הזמן לטפל בצד העיסקי של הדברים.
Doyce, you mentioned yesterday that you struggled to find the time to take care of the business side of things.
אתה יודע, אני אוהבת איך שאתה יכול למצוא את הזמן לנסיעה של 130 קילומטר אם הפנתרים של דילון צריכים משהו.
You know, I love how you can find time to take an 80-mile road trip if the Dillon Panthers need something.
קשה למצוא את הזמן כשדן כל הזמן שם ואת פה, ואת יודעת, יש הרבה הצטברות.
It's hard to find the time with Dan always there and you here, and... you know, there's been a lot of buildup.
קשה לאישה חזקה למצוא את הזמן.
It's hard for a powerful woman to find time.
אני צריך למצוא את הזמן הנכון.
I have to find the right time.
אני בטוח שאתה יכול למצוא את הזמן.
I'm sure you can find the time.
לא הצלחתי למצוא את הזמן כדי לספר לו.
I could not find the time to tell him.
אני צריכה למצוא את הזמן המדויק לפתוח שוב את המטופלת שלי.
I need to figure out the exact right time to reopen my patient.
ידעתי שתכעסי, וכך, ניסיתי למצוא את הזמן המתאים.
I knew you would be upset, And so I was trying to find the right time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62. מדויק: 62. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo