הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למקום אחר" לאנגלית

somewhere else
someplace else
elsewhere
anywhere else
relocated
to another place
to a different place
some place else
to some other place
to another location
to a second location
away
relocate
תקלקלי לי דברים כאן אז אלך למקום אחר
Spoil things for me here and I'll go somewhere else.
והחלק השני שלי רוצה ללכת למקום אחר...
And the other part of me wants to go somewhere else... into the unknown.
רוצה ללכת למקום אחר רק שנינו?
Do you want to go someplace else, just the two of us?
מוטב שהבנות יעברו למקום אחר כאמצעי זהירות.
Maybe your girls can find someplace else to go as a precaution.
ואני אצטרך ללכת למקום אחר לקחת עבודה אחרת
"And I'll go away elsewhere, take up another job"
בחרתי ללכת למקום אחר, ד"ר מונטגומרי
I'm choosing to go elsewhere, Dr. Montgomery.
אנחנו משפחה ואתה צריך ללכת למקום אחר.
We are a family and you need to go somewhere else.
ניסיתי לעזור לו, ללכת למקום אחר
I was trying to help him To-to go somewhere else,
כי לרגע נראית כאילו הלכת למקום אחר.
'Cause you look like... you went somewhere else there for a second.
ניקח את הבקבוק שלנו ונלך למקום אחר.
We'll take our drink and go somewhere else.
אתה רוצה להעביר אותנו למקום אחר?
You want to move us someplace else?
אם אתה רוצה, קח אותם למקום אחר.
If you want, take them somewhere else, man.
אקח אתכם למקום אחר לאחר המעבר.
I'll take you somewhere else after the transfer.
אז נצטרך לקחת אותך למקום אחר.
Then we'll have to take you elsewhere.
דמיינו שאנחנו על אנייה שמפליגה למקום אחר.
Imagine we were on a boat going somewhere else.
קבל יחד הדברים שאתה צריך ואני אקח אותך למקום אחר.
Get together the things you need and I'll take you somewhere else.
הוא יקח את העיסקה למקום אחר.
He'll take the deal somewhere else.
הוא כבר יעביר אותו לשוויץ או למקום אחר.
He's already moved it to switzerland or somewhere else.
אני יודעת עכשיו שכבר הלכת למקום אחר.
I know you've already gone somewhere else now.
אנחנו הולכים למקום אחר להתבגר, לפעמים למות.
We go somewhere else to grow up, sometimes die.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1476. מדויק: 1476. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo