הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למשטח" לאנגלית

back to the platform
a stretch
off the field
over the plane
pad
at the plate
artboard
rink
pap
to the surface
סבוגה היו השבט הראשון שהגיע למשטח.
Saboga was the first tribe back to the platform.
מוגו מוגו כמעט מגיעים למשטח שלהם.
Mogo Mogo almost back to the platform.
הייתי זקוק למשטח מים כדי לנחות והיו שם, ובכן, מים בכל מקום.
I needed a stretch of water to land and there was, well, water everywhere.
אני צריך זוג טוב יותר, או שאשלח למשטח שוב.
I need you to get me a better pair, or I'll be sent off the field again.
הכריכה של הספר מחוברת למשטח לחץ.
This book's binding is attached to an A90 pressure plate.
האוניברסיטה אישרה את הצעתי למשטח צוואר הרחם.
The university has approved my pap smear proposal.
החשוד במעצר, אנחנו בדרכינו למשטח הנחיתה.
the suspect is in custody. we're headed to the l.z.
כשהכרזתי לראשונה על כוונתי לעלות למשטח הלחימה, ולהוכיח את ערכי כגלדיאטור,
When I first declared my intention to step on to the battleground and prove my worth as a gladiator,
זה משקיף תמונה של השמש דרך העדשה למשטח צפייה בתוך הבניין.
It reflects an image of the sun through a glass lens to a viewing surface inside the building.
זה בשימוש למשטח החימר במגרשי טניס.
It's used on red-clay tennis courts.
הגברים העבירו את האדם השלישי למשטח הסיום.
Men have their third person to the finish platform.
אנחנו חייבים להגיע למשטח ניקוי החלונות עכשיו.
We've got to get to that window-washing rig now.
אבל כמה מאיתנו הולכים למשטח הריקודים מאוחר יותר בקניון ברוקסייד.
But a bunch of us are going to the dance pad contest later at Brookside Mall.
תגיע מייד למשטח הנחיתה הדרומי והיכון לפינוי.
Rendezvous at the south landing bay immediately for evacuation.
וכנראה שממשק הפיקוד הראשי הוא כיסא, דומה למשטח הנשקים באנטארקטיקה.
And it looks like the main command interface is a chair, similar to the weapons platform in Antarctica.
תופתע לדעת באיזו קלות השמן הזה עובר ממשטח למשטח.
You'd be surprised at how easily that oil transfers from one surface to another.
ניתן למחוק את כל משטחי היצירה, פרט למשטח האחרון שנותר.
You can delete all but the last remaining artboard.
זווית הסיבוב המוצגת של האובייקט ביחס למשטח העבודה
Object's rotation angle displayed relative to pasteboard
המעצב נטען, אך אינו מציע תצוגה תואמת למשטח עיצוב זה.
The designer loaded, but it does not offer a view compatible with this design surface.
חדר טרנספורטר שלוש, לנעול עלהפולש ו להעביר אותה למשטח כדור הארץ.
Transporter Room Three, lock onto the intruder and transport her to the planet's surface.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 192. מדויק: 192. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo