הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למשך כמה שנים" לאנגלית

חפש את למשך כמה שנים ב: הגדרה מילים נרדפות
for a few years
for several years
for a couple of years
מארדאר נכנס לכלא למשך כמה שנים.
Mardar went to jail for a few years.
אבא שלי שקע בדיכאון למשך כמה שנים.
My dad... went into this whole depression for a few years.
ותחויב לחיות מחוץ למדינה למשך כמה שנים.
And be obliged to live out of the country for several years.
למשך כמה שנים המשיך אבא לבוא לארוחת צהרים ביומי ראשון.
For several years Dad continued to come over for Sunday lunch.
כן, לפני הרבה זמן למשך כמה שנים.
Yes, ages ago for a couple of years.
שיערתי שזה מספיק כדי לשלם על החינוך של לוקאס למשך כמה שנים.
I figured it's probably enough to pay for Lucas' preschool for a couple of years.
אני צריך לשלוח פרחים ביום השנה שלה למשך כמה שנים.
I need to send flowers on her anniversary for a few years.
אתה יכול ליסוע למשך כמה שנים, לשנות קצת את החיים.
You can go there for a couple of years, for a change of pace.
סגרתי את המחקרים ב -1995 באמת הייתי צריך לקחת הפסקה למשך כמה שנים.
I wrapped-up the studies in '95 and really just had to take a break for a couple of years.
אתה יכול ליסוע למשך כמה שנים, לשנות קצת את החיים.
You can go there for a couple of years, to freshen up.
הוערך שבמהלך התקופה הזו, למשך כמה שנים, עד 12% מהנשים שעברו את הבדיקה קיבלו תשובה שגויה - תוצאת בדיקה שלילית שהיתה צריכה להיות חיובית.
It has been estimated that during that period, for several years, as many as 12 percent of women undergoing testing received the wrong answer - a negative test result that should have been positive.
אבל כל ילד יהיה בר-מזל לקבל אותך בתור האמא שהוא אוהב ואז שונא למשך כמה שנים, ואז אוהב שוב, ואז מגן עליה בחצי פה מול בת הזוג שלו ואז מכניס אותה לבית אבות.
But any child would be lucky to have you be the mother it loves then hates for a few years, then loves again, then half-heartedly defends to its spouse, then puts in a home.
למשך כמה שנים, ואז הפסקתי
For a few years and then I stopped.
אבל אנחנו המדינה היותר חזקה כבר למשך כמה שנים.
But we're the more powerful country for a few more years.
העלמה גרין הייתה רשומה אצלנו למשך כמה שנים ולה המלצות מצוינות.
Miss Green has been on our books for some years and has excellent references.
הם היו כולאים אותו, מענים אותו ואלוהים יודע למשך כמה שנים.
They would have put him in prison, tortured him for God knows how many years.
הוא יצא מקווינס למשך כמה שנים, והוא כבר חושב שהוא מעל מעמד הפועלים.
He's been out of Queens a few years, he already thinks he's above the working class.
הייתי רפובליקני למשך כמה שנים...
And for some reason, they...
למשך כמה שנים, די התמכרתי לעבודה.
For quite a few years, I was a bit of a workaholic.
מפני שהקפל בחוליה שלה חייב להיות כתוצאה מהסתכלות למעלה למשך כמה שנים.
Because the lipping on the vertebrae had to have been caused by looking up over a period of several years.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 24. זמן שחלף: 61 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo