הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "למשפחת" לאנגלית

הצעות

97
35
אף אחד מהכתובות שהתגלו או צוינו אינה תואמת למשפחת הכתובות של ה - Socket.
None of the discovered or specified addresses match the socket address family.
משרד ההגנה שולח צוות מודיעים למשפחת סינג.
The D.O.D.'s sending a notification team over to Singh's family.
באמת הבאת את ברכתך למשפחת לזר?
Did you really give your blessing to the lazar family?
והם התנהגו למשפחת מקסוול כמו מבוכה.
And they treated the Maxwell family like... like an embarrassment.
לכבוד הוא לנו להתקבל למשפחת הפדרציה הגדולה.
We are so honored to be accepted within the great Federation family.
ממתי מגיע קיסר מחוץ למשפחת הקיסרים?
Since when did an emperor come from outside the imperial family?
הוא מיוחד ויהיה התאמה מושלמת למשפחת ליטל
His uniqueness is a perfect fit for the Little family.
רק באו לקחת כמה ניירת למשפחת בנרמן.
Just came to pick up some paperwork for the Bannerman family...
וכן להודות למשפחת הבחור עבור תרומה נפלאה למדינה.
And also to thank that boy's family for a magnificent contribution to the State.
לכן אני חייבת להגיע למשפחת אלינגסוורת.
Which is why I have to get to the Ellingsworths.
אלה ההורים למשפחת השובבים שסיפרתי לך עליה.
The parents of that family of pranksters I told you about.
לעורר אדם למשפחת הפשע החזק ביותר בעיר.
Trigger man for the most powerful crime family in the city.
אך נולדתי למשפחת לאניסטר מצוק קאסטרלי.
Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock.
אולי יש לנו גישה לתקשורת עכשיו שהצטרפנו למשפחת כפר החירות
We might have access to communications now that we've joined the Liberty Village family.
אני לא קשור למשפחת הבונים בשום צורה.
I'M NOT RELATED TO THE BEAVER FAMILY IN ANY WAY.
אנחנו חוקרים רצח או מכינים ארוחת-צהריים למשפחת פיילין?
Are we investigating a murder, or preparing lunch for the Palin family?
אנחנו עדיין מחכים למשפחת הציפורים הראשונה שתיכנס.
We're still waiting for our first bird family to move in.
כאן נפגוש בכוחות הנאמנים למשפחת ספורצה.
Here we will meet with forces loyal to the Sforza family.
כמה מאיתנו שולחים בקבוק שמפניה למשפחת קמפבל.
A few of us are sending a bottle of champagne to the Campbells.
אני מתחילה לחשוב שאני קרובה מדי למשפחת פרדו.
I'm starting to think I'm too close to the Prado family.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2116. מדויק: 2116. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo